Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.89/1-36
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / 5/2017
Wyzwania i korzyści dla miast, regionów i państw-organizatorów wielkich imprez sportowych
(CHALLENGES AND BENEFITS FOR CITIES, REGIONS AND COUNTRIES – ORGANIZERS OF MAJOR SPORTS EVENTS)

Authors: Beata Wierzbicka

Jędrzej Strumiłło
Keywords: process management the zone of the global economy creating the image
Year of publication:2017
Page range:13 (435-447)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

An important element of the strategy of entering the town or a tourist region in the sphere of the global economy is to create the image of space tailored to the perceived value of its target market. Building a strong position of the city, region or country in the global space requires from the authorities and organizers of sports events, companies in the region but also the entire community to take a series of challenges in order to create the image. Trade fairs, exhibitions showing the achievements of the area, festivals, conferences, cultural and sports events allow professional presentation of the achievements and development priorities of the area. The main goal of the article is to demonstrate, that effective management of the process of preparing a great sport event translates into the development of tourism in the region, during the event and in the years following its completion, creating a long-term benefit for the host. The main thesis of this paper is to demonstrate that participation in sporting events and their organization, as shown in the case study, EURO 2012 in Gdansk, not only led to increased perceived by the environment attractiveness of the area but helps to generate benefits for the participants of the event, the organizers and the public as a whole.
Download file

Article file

Bibliography

1.Borzyszkowski, J. (2012). Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 a turystyka w Polsce – wstępna ocena. Turystyka Kulturowa, 9, 55–68.
2.Duran, P. (2002). The Impact of the Olimpic Games on tourism: Barcelona – the Legacy of the Games 1992–2002. Barcelona: Centre d’Estudis Olimpics UAB.
3.Gaworecki, W.W. (2007). Turystyka. Warszawa: PWE.
4.http://gdansk.naszemiasto.pl/artykul/podczas-euro-2012-kibice-zostawili-w-gdansku-mase-pieniedzy (28.04.2017).
5.Kaplan, R.S., Norton, D.P. (2002). Strategiczna Karta Wyników. Jak przełożyć strategię na działanie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
6.Lechicka-Kostuch, M. (2008). Determinanty rozwoju polskich regionów. Sopot: Wydawnictwo Fundacji Rozwoju UG.
7.Oleksiuk, A. (2007). Marketing usług turystycznych. Warszawa: Difin.
8.Prognozy wyjazdów z poszczególnych krajów i przyjazdów do Polski w latach 2006–2009 oraz prognoza globalna przyjazdów do Polski do 2013 roku (2007). Warszawa: Instytut Turystyki.
9.Sznajder, A. (2008). Marketing sportu. Warszawa: PWE.
10.UEFA Euro 2012 w Gdańsku – wstępne podsumowanie (2012). Gdańsk: Zespół Rzecznika Miejsko-Wojewódzkiego Sztabu Operacyjnego.
11.UEFA European Football Championship Final Tournament 2012. Phase I Bid Requairements. Pobrano z: www.uefa.com (28.04.2017).
12.Wierzbicka, B. (2011). Zarządzanie rozwojem mikroprzedsiębiorstwa sektora turystycznego dzięki wsparciu ze środków unijnych – studium na podstawie SKW. W: J. Rybicki (red.), Strategie sukcesu organizacji. Sopot: Wydawnictwo Fundacji Rozwoju UG.
13.Withers, A. (2006). Historia Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej. Warszawa: Wydawnictwo SBM.
14.www. ekonomia24.pl/artykul/ Euro-2012-zwiekszy-naplyw-turystow-do-Polski (27.04.2017).
15.www.info.sport.pl/szukaj/sport/ceremonia+otwarcia+igrzysk+londyn (20.04.2017).
16.www.msport.gov.pl/article/efekt-polski-sukces-euro-2012-powyzej-oczekiwan (28.042017).
17.www.podroze.dziennik.pl/artykuly/466167,turystyczny-efekt-euro-2012-coraz-wiecej-turystow-w-polsce.html (28.04.2017).
18.www.sportowefakty.pl/mundial-2014 (20.04.2017).
19.www.stadiony.net/turnieje/euro/2012/arena_gdansk (27.04. 2017).
20.www.wiadomosci.wp.pl/Promocyjny-sukces-Gdanska-Zagraniczni-turysci-wybieraja-Pomorze (27.04.2017).