Search

Result: Found records: 14.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Impact of Nine Month Health Training and a Single Exercise on Changes in Ghrelin, Leptin and Free Fatty Acids Levels in Women’s Blood
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 9, No. 1/2015 2015 Go to
2. KOMPETENCJE POKOLENIA Y – WYBRANE ASPEKTY
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 39/3 2015 2015 Go to
3. Zaspokojenie potrzeb ekoturysty w zakresie przyrodniczym w województwie zachodniopomorskim
(Europa Regionum)
t. 23 2015 2015 Go to
4. ROZWÓJ ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO W POLSCE NA TLE KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/1 2016 2016 Go to
5. ZACHOWANIA KONSUMENCKIE W KONTEKŚCIE SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/3 2016 2016 Go to
6. POKOLENIE Y – LIDERZY JUTRA. ANALIZA KOMPARATYWNA POLSKA VERSUS INNE KRAJE EUROPY ŚRODKOWEJ
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/1 2016 2016 Go to
7. MIEJSCE OSÓB STARSZYCH NA POLSKIM RYNKU PRACY
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 46/1 2016 2016 Go to
8. Komunikacja wewnętrzna w organizacji – wybrane aspekty
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/1 2017 2017 Go to
9. Wyzwania i korzyści dla miast, regionów i państw-organizatorów wielkich imprez sportowych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2017 2017 Go to
10. The Use of Knowledge Capital in a Region Through Building a Network of Cooperation Between the Public and Private Sector
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 2016 Go to
11. Konkurencyjność Polski na tle krajów unijnych
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 49/1 2017 2017 Go to
12. Społeczna odpowiedzialność biznesu w branży hotelarskiej
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (41) 2018 2018 Go to
13. Polskie realia jakości życia
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 51/2 2018 2018 Go to
14. Balanced Scorecard as a tool for application of EU assistance into innovative development of tourist companies
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/2, 3/2018 2018 Go to
Page