Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.49/1-19
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 49/1 2017
Konkurencyjność Polski na tle krajów unijnych
(Poland's competitiveness against the EU countries)

Authors: Ewa Mazur-Wierzbicka
Uniwersytet Szczeciński
Keywords: competitiveness of the economy competitiveness Index Poland EU
Year of publication:2017
Page range:15 (227-241)
Klasyfikacja JEL: E20 E60 F40 F50
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The article is a presentation of the results of the analysis, which attempts to compare changes in the competitive position of Poland and other countries of EU. The study used secondary data analysis on the pillars of economic competitiveness prepared by the World Economic Forum, the Heritage Foundation, the World Bank. The article ends with a summary of the most important conclusions resulting from the presented analysis.
Download file

Article file

Bibliography

1.Boguszewski, P. (2016). Globalny raport konkurencyjności 2016–2017 Światowego Forum Gospodarczego. Warszawa: NBP.
2.Bossak, J. (2000). Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki kraju i przedsiębiorstwa. Zagadnienia teoretyczne i metodologiczne. W: J. Bossak, W. Bieńkowski (red.), Konkurencyjność gospodarki Polski w dobie integracji z Unią Europejską. Tom 1. Warszawa: SGH.
3.Jagiełło, E.M. (2008). Strategiczne budowanie konkurencyjności gospodarki. Warszawa: Poltext.
4.Jeliński, B. (2014). Konkurencyjność międzynarodowa wobec następstw kryzysu gospodarki globalnej. W: A. Grynia (red.), Zmiany konkurencyjności nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej: osiągnięcia i wyzwania. Wilno: Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie, Uniwersytet w Białymstoku.
5.Krugman, P. (1994). Competitiveness: A Dangerous Obsession. Foreign Affairs, March–April.
6.Majewska-Bator, M. (2010). Rozwój endogenicznej przewagi w handlu międzynarodowym a proces zmniejszania luki technologicznej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
7.Martin, R. (2003). A Study on the Factors of Regional Competitiveness. Final Report for The European Commission Directorate-General Regional Policy. Cambridge: University of Cambridge.
8.Radło, M.J. (2008). Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki. Uwagi na temat definicji, czynników i miar. W: W. Bieńkowski, M.A. Weresa (red.), Czynniki i miary międzynarodowej konkurencyjności gospodarek w kontekście globalizacji – wstępne wyniki badań. Warszawa: SGH.
9.The Global Competitiveness Index. Historical Dataset 2005–2015.
10.World Bank (2006). Doing Business 2007: How to Reform. Washington, DC: World Bank Group.
11.World Bank (2007). Doing Business 2008. Washington, DC: World Bank Group.
12.World Bank (2008). Doing Business 2009. Washington, DC: World Bank Group.
13.World Bank (2009). Doing Business 2010: Reforming through Difficult Times. Washington, DC: World Bank Group.
14.World Bank (2010). Doing Business 2011: Making a Difference for Entrepreneurs. Washington, DC: World Bank Group.
15.World Bank (2012). Doing Business 2012: Doing Business in a More Transparent World. Washington, DC: World Bank Group.
16.World Bank (2013). Doing Business 2013: Smarter Regulations for Small and Medium-Size Enterprises. Washington, DC: World Bank Group.
17.World Bank (2013). Doing Business 2014: Understanding Regulations for Small and Medium-Size Enterprises. Washington, DC: World Bank Group.
18.World Bank (2014). Doing Business 2015: Going Beyond Efficiency. Washington, DC: World Bank Group.
19.World Bank (2016). Doing Business 2016: Measuring Regulatory Quality and Efficiency. Washington, DC: World Bank Group.
20.World Bank (2017). Doing Business 2017: Equal Opportunity for All. Washington, DC: World Bank Group.
21.World Economic Forum (2015). Global Competitiveness Report 2014–2015. Geneva: WEF.
22.World Economic Forum (2016). Global Competitiveness Report 2016–2017. Geneva: WEF.
23.Wziątek-Kubiak, A. (2001). Międzynarodowa specjalizacja a konkurencyjność. Ekonomista, 4, 471–491.