Search

Result: Found records: 12.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Wybrane aspekty procesów globalizacji
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 13 (2016) 2016 Go to
2. Wpływ cen eksportowych na wartość i dynamikę handlu międzynarodowego w latach 2008–2015
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 49/2 2017 2017 Go to
3. Cenowe i dochodowe terms of trade jako mierniki korzyści z handlu zagranicznego we współczesnym handlu międzynarodowym (na przykładzie wybranych krajów Ameryki Łacińskiej)
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 49/2 2017 2017 Go to
4. Realizacja semestrów europejskich w Polsce: efekty dla koordynacji polityki gospodarczej w Unii Europejskiej
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 49/2 2017 2017 Go to
5. Nowe relacje brytyjsko-unijne w świetle Brexitu. Skutki dla Polski
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 49/2 2017 2017 Go to
6. Czynniki determinujące pozycję konkurencyjną gospodarki – Polska na tle państw Grupy Wyszehradzkiej w okresie poakcesyjnym
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 49/2 2017 2017 Go to
7. Uwagi o surowcowo-rolnej specjalizacji eksportu krajów rozwijających się w XXI wieku
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 49/1 2017 2017 Go to
8. Konkurencyjność Polski na tle krajów unijnych
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 49/1 2017 2017 Go to
9. Notifications to food from European Union countries in the rasff
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/3 2017 2017 Go to
10. Cena i wolumen jako czynniki eksportu w XXI wieku (na przykładzie wybranych krajów Azji)
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 53/2 2018 2018 Go to
11. Wpływ filarów konkurencyjności (GCI) na pozycję konkurencyjną krajów GW-4 (na tle UE-10) w latach 2004–2017
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 53/2 2018 2018 Go to
12. Support measures for internationalization of European SMEs – a comparative analysis
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 132 2018 2018 Go to
Page