Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.49/2-11
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 49/2 2017
Nowe relacje brytyjsko-unijne w świetle Brexitu. Skutki dla Polski
(Probable Britain’s New Relationship With The European Union After Brexit. Perspectives Of Poland)

Authors: Małgorzata Makuch
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Keywords: Brexit British exit The European Union United Kingdom in the European Union leaving the European Union
Year of publication:2017
Page range:12 (141-152)
Klasyfikacja JEL: E00 F40 F53 F60 G10
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The article shows the characteristics of the United Kingdom’s prospective withdrawal from the European Union. The main objective of the work is an indication of the possible variants of the formation of Britain’s relationship with the European Union after its occurrence and attempt to assess the potential consequences for the economy and the future of the relationship of the British-Polish in the context of the Brexit.
Download file

Article file

Bibliography

1.Brytyjski Urząd Statystyczny (ONS). Pobrano z: https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/populationandmigration/internationalmigration/datasets/tableofcontents (15.02.2017).
2.Borońska-Hryniewiecka, K., Płóciennik, S. (red.) (2016). Relacje Unia Europejska – Wielka Brytania po ewentualnym Brexicie. Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Pobrano z: https://www.pism.pl/files/?id_plik=21877 (20.02.2017).
3.Budnikowski, A. (2006). Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Warszawa: PWE.
4.Chmielewska, I. (2015). Transfery z tytułu pracy Polaków za granicą w świetle badań Narodowego Banku Polskiego. Materiały i Studia NBP, 314. Pobrano z: https://www.nbp.pl/publikacje/materialy_i_studia/ms314.pdf.
5.Emito.net. Polski Portal w Wielkiej Brytanii. Pobrano z: http://www.emito.net/artykuly/ponad_4_6_miliarda_zlotych_rekordowy_transfer_z_uk_do_polski_2105273.html (20.02.2017).
6.European Economic Forecast Winter 2016. Insigos. Ministerstwo Rozwoju (2016). Pobrano z: https://www.mr.gov.pl/media/18398/KE_Wielka_Brytania_8_04_2016.pdf (20.02.2017).
7.Global Counsel 2015 Report. BREXIT: the Impact on the UK and the EU (2015). Pobrano z: https://www.global-counsel.co.uk/analysis/special-report/brexit-impact-uk-and-eu (15.02.2017).
8.Hunt, A., Wheeler, B. (2017). Brexit: All You Need to Know about the UK Leaving the EU. Pobrano z: http://www.bbc.com/news/uk-politics-32810887 (14.02.2017).
9.Moseley, T. (2017). Brexit At-a-glance: What We Learned from Theresa May. Pobrano z: http://www.bbc.com/news/uk-politics-38641207 (14.02.2017).
10.The Economist Intelligence Unit Limited 2016. „Brexit” Would Push Europe Back into Crisis. Pobrano z: http://www.eiu.com.
11.Traktat o Unii Europejskiej – tekst skonsolidowany uwzględniający zmiany wprowadzone Traktatem z Lizbony, art. 50. Wystąpienie z Unii. Dz.U. 2004.90.864/30. Pobrano z: https://www.arslege.pl/wystapienie-z-unii/k78/a11058 (14.02.2017).
12.Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą – tekst pierwotny (przed konsolidacją) (2010). Pobrano z: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv%3Axy0023 (14.02.2017).