Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.49/2-12
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 49/2 2017
Czynniki determinujące pozycję konkurencyjną gospodarki – Polska na tle państw Grupy Wyszehradzkiej w okresie poakcesyjnym
(Factors Determining The Competitive Position Of Economy – Poland Against The Visegrad Group Countries In The Post-Access ion Period)

Authors: Edward Molendowski
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Keywords: international competitiveness of the economy the effects of EU membership Poland against the Visegrad Group countries
Year of publication:2017
Page range:14 (153-166)
Klasyfikacja JEL: E20 E60 F40 F50
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The article is a presentation of the results of the analysis, which attempts to compare changes in the competitive position of Poland and other countries of the Visegrad Group (GW-4) in the years 2004–2015. It has been assumed that Poland should be among those GW-4 countries, in which the effects of membership were most clearly differentiated. An important part of this analysis was to assess which of the factors determining this position had the greatest impact on the changes in the analysed period. The study used secondary data analysis on the pillars of economic competitiveness available in reports “Global Competitiveness Report”, prepared by the World Economic Forum. The article ends with a summary of the most important conclusions resulting from the presented analysis.
Download file

Article file

Bibliography

1.Bieńkowski, W., Weresa, M.A. (2008). Czynniki i miary międzynarodowej konkurencyjności gospodarek w kontekście globalizacji – wstępne wyniki badań. Warszawa: SGH, IGŚ.
2.Boguszewski, P. (2016). Globalny raport konkurencyjności 2016–2017 Światowego Forum Gospodarczego. Warszawa: NBP.
3.Bossak, J. (2000). Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki kraju i przedsiębiorstwa. Zagadnienia teoretyczne i metodologiczne. W: J. Bossak, W. Bieńkowski (red.), Konkurencyjność gospodarki Polski w dobie integracji z Unią Europejską. Tom 1. Warszawa: IGŚ, SGH.
4.Bossak, J. (2013). Konkurencja i współpraca międzynarodowa. Warszawa: Difin.
5.Misala, J. (2011). Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki narodowej. Warszawa: PWE.
6.Misala, J., Misztal, P., Młynarzewska, I., Siek, E. (2008). Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki Polski w okresie 1990–2007. Radom: Politechnika Radomska.
7.Molendowski, E. (2015). 10 Years of Membership in the European Union – Poland in Comparison with the Visegrad Group countries. Central European Review of Economics & Finance, 10 (4), 5–18.
8.Molendowski, E. (2016). Dekada członkostwa w Unii Europejskiej – Polska na tle nowych państw członkowskich. Studia i Materiały Miscellanea Oeconomicae, 3 (1), 125–135.
9.Weresa, M.A. (2008). Definicje, determinanty oraz sposoby pomiaru konkurencyjności krajów. W: Czynniki i miary międzynarodowej konkurencyjności gospodarek w kontekście globalizacji – wstępne wyniki badań. Warszawa: SGH, IGŚ.
10.World Economic Forum (2015). Global Competitiveness Report 2014–2015, Geneva: WEF.
11.World Economic Forum (2017). The Global Competitiveness Report 2016–2017. Geneva: WEF.
12.Wysokińska, Z. (2001). Konkurencyjność w międzynarodowym i globalnym handlu technologiami. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
13.Żmuda, M., Molendowski, E. (2016). W poszukiwaniu istoty konkurencyjności gospodarki narodowej: studium interdyscyplinarne. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 3 (81), 323–333.