Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.49/2-09
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 49/2 2017
Realizacja semestrów europejskich w Polsce: efekty dla koordynacji polityki gospodarczej w Unii Europejskiej
(Implementation Of European Semesters In Poland: Effects On Coordination Of Economic Policy In The EU)

Authors: Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Keywords: European semester Council’s recommendations Country reports coordination of economic policy in the EU
Year of publication:2017
Page range:10 (117-126)
Klasyfikacja JEL: E60 F40
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

This paper attempts to answer the question to what extent the Council Recommendations adopted in the context of the European semester are implemented in Poland. The Recommendations address coordination of economic policies of the EU Member States. Their implementation by Poland was assessed on the basis of the Country Reports prepared annually by the Commission and adopted by the Council. Those Reports compare the Recommendations prepared for EU states in the previous year with their implementation one year later. The conclusions drawn from the analysis suggest that, despite a number of weaknesses, the coordination of economic policies in the EU within the European semester constitutes a useful instrument of adjusting actions of the EU Member States in various economic areas to previously agreed priority objectives of the organisation.
Download file

Article file

Bibliography

1.Deroose, S., Griesse, J. (2014). Implementing Economic Reforms – Are EU Member States Responding to European Semester Recommendations? ECFIN Economic Brief, 37, 1–9.
2.Hallerberg, M., Marzinotto, B., Wolff, G.B. (2012). An Assessment of the European Semester. Study. Brussels.
3.Kawecka-Wyrzykowska, E. (2013). Enhanced Economic Governance in the EU: Alternative to a Political Union? International Journal of Management and Economics, 37, 10–35.
4.Kawecka-Wyrzykowska, E. (2014). Ocena sytuacji gospodarczej w Unii Europejskiej i w Polsce w ramach semestrów europejskich. Unia Europejska.pl, 1, 7–16.
5.Zalecenie Rady z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie krajowego programu reform Polski na 2016 r. oraz zawierające opinię Rady na temat przedstawionego przez Polskę programu konwergencji na 2016 r. Dz.U. UE 2016/C 299/04.