Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733    OAI    DOI: 10.18276/sip.2018.51/2-19
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 51/2 2018
Polskie realia jakości życia
(Polish realities of life quality)

Authors: Ewa Mazur-Wierzbicka
Uniwersytet Szczeciński
Keywords: quality of life Polish society
Year of publication:2018
Page range:14 (221-234)
Klasyfikacja JEL: D19 I39
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The aim of this article is to judge the life quality of Polish society. The order of the study is subordinated to its realisation. In the first part you can find the theoretical aspects of life quality which is based on critical analysis of literature. The second part shows the judgment of the Polish people life quality. The data from Main Statistic State has been used.
Download file

Article file

Bibliography

1.Borys, T. (2002). Jakość, jakość życia oraz pojęcia i relacje pochodne. W: W. Ostasiewicz (red.), Metodologia pomiaru jakości życia (s. 58–63). Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
2.Borys, T. (2015). Typologia jakości życia i pomiar statystyczny. Wiadomości Statystyczne, 7, 1–18.
3.Borys, T. Knippschild, R. (red.) (2014). Jakość życia w obszarze przygranicznym – wzmocnienie ponadgranicznych przepływów dla wspólnego zrównoważonego rozwoju i planowania regionalnego. Jelenia Góra: Wydawnictwo AD REM.
4.Czapiński, J., Panek, T. (red.) (2011). Diagnoza społeczna 2011. Warunki i jakość życia Polaków. Warszawa: Rada Monitoringu Społecznego.
5.Czapiński, J., Panek, T. (red.) (2013). Diagnoza społeczna 2013. Warunki i jakość życia Polaków. Warszawa: Rada Monitoringu Społecznego.
6.Czapiński, J., Panek, T. (red.) (2015). Diagnoza społeczna 2015. Warunki i jakość życia Polaków. Warszawa: Rada Monitoringu Społecznego.
7.Dziurowicz-Kozłowska, A. (2002).Wokół pojęcia jakości życia. Psychologia Jakości Życia 2002, 1, 77–99.
8.Eurostat (2018). Eurostat. Your key to European statistics. Pobrane z: www.ec.europa.eu/ eurostat (10.02.2018).
9.GUS (2012). Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
10.GUS (2013). Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
11.GUS (2014). Jakość życia w Polsce. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
12.GUS (2015). Jakość życia w Polsce. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
13.GUS (2016). Jakość życia w Polsce. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
14.GUS (2017). Jakość życia w Polsce. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
15.GUS (2018a). Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
16.GUS (2018b). Zasięg ubóstwa ekonomicznego w Polsce w 2017 r. Informacje sygnalne. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
17.Helliwell, J.F., Layard R., Sachs J. (red.) (2013). World Happiness Report 2013. New York: UN Sustainable Development Solutions Network.
18.Helliwell, J., Layard, R., Sachs, J. (red.) (2017). World Happiness Report 2017. New York: Sustainable Development Solutions Network.
19.Kolman, R. (2000). Zespoły badawcze jakości życia. Problemy Jakości, 2, 2–5.
20.Łunarski, J. (2008). Zarządzanie jakością. Standardy i zasady. Warszawa: Wydawnictwo Naukowo-Techniczne.
21.Mroczko, F. (2012). Zarządzanie jakością. Wałbrzych: Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości.
22.Petelewicz, M., Drabowicz T. (2016). Jakość życia – globalnie i lokalnie. Pomiar i wizualizacja. Łódź: Katedra Socjologii Ogólnej Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytet Łódzki.
23.Rutkowski, J. (1987). Jakość życia. Koncepcja i projekt badania. Z Prac Zakładu Badań Statystyczno-Ekonomicznych, 162. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
24.Sęk, W. (1993). Jakość życia a zdrowie. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2, 110–117.
25.Theofilou, P. (2013). Quality of Life: Definition and Measurement. Europe’s Journal of Psychology, 1 (9), 150–162.
26.Trzebiatowski, J. (2011). Jakość życia w perspektywie nauk społecznych i medycznych – systematyzacja ujęć definicyjnych. Hygeia Public Health, 1 (46), 25–31.
27.Wnuk, M., Marcinkowski, J.T. (2012). Jakość życia jako pojęcie pluralistyczne o charakterze interdyscyplinarnym. Problemy Higieny i Epidemiologii, 1 (93), 21–26.