Search

Result: Found records: 22.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Społeczna ocena szans realizacji celów życiowych w Szczecinie a wypłukiwanie kapitału ludzkiego
(Opuscula Sociologica)
nr 3/2014 2014 Go to
2. Associations Between Health Behavior Habits and Quality of Life Outcomes in Pregnant Women: A Preliminary Investigation in Polish Sample
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 10, No. 2/2015 2015 Go to
3. Company Marketing Strategy from the Perspective of Quality of Life
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 41/2 2015 2015 Go to
4. Umieralność niemowląt w „polskich” rejencjach Prus na początku XX wieku
(Przeszłość Demograficzna Polski)
37, 2015, nr 3 2015 Go to
5. THE MORPHOLOGY OF THE WASTE AND THE QUALITY OF PEOPLE’S LIVES. THE THEORETICAL AND EMPIRICAL CONSIDERATIONS
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 46/2 2016 2016 Go to
6. The Quality of Life of the Residents of Tourist Reception Areas According to Selected Indicators
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 4 (36) 2016 2016 Go to
7. Quality of Life and Physical Activity after Liver Transplantation. Literature Review.
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 17, No. 1/2017 2017 Go to
8. Zarządzanie wiedzą w kontekście jakości życia młodych ludzi
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/2 2017 2017 Go to
9. Argumenty w sporze o legalizację eutanazji i wspomaganego samobójstwa. Część I
(Analiza i Egzystencja)
42 (2018) 2018 Go to
10. W poszukiwaniu smart obywatela. Analiza realizacji koncepcji smart city w Polsce
(Acta Politica Polonica)
4/2017 (42) 2017 Go to
11. Argumenty w sporze o legalizację eutanazji i wspomaganego samobójstwa - część II
(Analiza i Egzystencja)
42 (2018) 2018 Go to
12. Polskie realia jakości życia
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 51/2 2018 2018 Go to
13. Intervention Effect of Supportive Group Therapy and Physical Exercise on the Quality of Life of Cancer Patients
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 25, No. 1/2019 2019 Go to
14. WPŁYW FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ NA JAKOŚĆ ŻYCIA MIESZKAŃCÓW
(Europa Regionum)
t. 33 2017 2017 Go to
15. Dutch protocol from Groningen (the so-called Groningen Protocol). The problem of deliberate causing of death in newborns (“neonatal euthanasia”)
(Analiza i Egzystencja)
49 (2020) 2020 Go to
16. Globalizacja a środowiskowe uwarunkowania jakości życia
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 16 (2018) 2018 Go to
17. Polityka miejska a jakość życia mieszkańców
(Acta Politica Polonica)
4/2018 (46) 2018 Go to
18. The Role of Fall Prophylaxis in the Quality of Life of the Geriatric Patients
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 33, No. 1/2021 2021 Go to
19. Reviewing Available Online Publications on the Effect of Dance on the Physical and Mental Health of Children and Adolescents
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 39, No. 3/2022 2022 Go to
20. Analiza przestrzennych uwarunkowań rozwoju obszaru powiatu jako element diagnozy w procesie budowania strategii ponadlokalnej
(Europa Regionum)
t. 38 2022 2022 Go to
21. The Importance of Personality Traits, Optimism and Quality of Life for Pain Threshold and Pain Tolerance in the Elderly
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 42, No. 2/2023 2023 Go to
22. Evaluation of the Quality of Life of Women after Mastectomy
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 45, No. 1/2024 2024 Go to
Page