Search

Result: Found records: 9.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Wzrost atrakcyjności turystyki wodnej województwa zachodniopomorskiego przy wykorzystaniu środków Unii Europejskiej
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 11 (2015) 2015 Go to
2. Finansowanie regionalnej gospodarki turystycznej ze środków Unii Europejskiej w perspektywach finansowych 2007-2013 i 2014-2020
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 125 2016 2016 Go to
3. Środki wsparcia z Unii Europejskiej a diagnoza potrzeb edukacyjnych i rozwój innowacyjnych form kształcenia dla branży turystycznej
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (34) 2016 2016 Go to
4. Ocena wpływu funduszy Unii Europejskiej w gospodarce turystycznej na wielkość ruchu turystycznego
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (33) 2016 2016 Go to
5. Projekty mobilności finansowane z funduszy unijnych jako przykład współczesnej formy kształcenia kadr dla potrzeb obsługi ruchu turystycznego
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (33) 2016 2016 Go to
6. Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych jako wskaźnik innowacyjności przedsiębiorstw
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/2 2017 2017 Go to
7. European Union funds in IT deployment for the Polish tax administration
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/2, 3/2018 2018 Go to
8. Balanced Scorecard as a tool for application of EU assistance into innovative development of tourist companies
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/2, 3/2018 2018 Go to
9. PROJEKTY SZKOLENIOWE W SZCZECIŃSKIM OBSZARZE METROPOLITALNYM – STUDIUM PRZYPADKU
(Europa Regionum)
t. 33 2017 2017 Go to
Page