Ekonomiczne Problemy Usług

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2016.125-22
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 125 2016
Finansowanie regionalnej gospodarki turystycznej ze środków Unii Europejskiej w perspektywach finansowych 2007-2013 i 2014-2020
(The financing of regional tourism economy by European Union funds in the financial perspectives 2007-2013 and 2014-2020)

Authors: Aleksander Panasiuk
Uniwersytet Szczeciński Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Katedra Zarządzania Turystyką
Keywords: tourism economy European Union funds the financing of the development of tourism regional tourism development
Year of publication:2016
Page range:14 (275-288)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The article is an attempt to assess the status of implementation of EU funds in Poland for the regional tourism economy. The aim of this paper is to present a range of EU funding of regional tourism economy in the next two financing perspectives of the European Union in 2007-2013 and 2014-2020. The studies are based on the information on national arrangements and the Polish regions. The main problem related to the location of the tourism economy in the financing of the EU in the next two financial perspectives is the lack of continuing support policy. In the period 2007-2013 tourism economy received strong financial support, especially in the area of the activities carried out by local government units. In the 2014-2020 funding activities for the purposes of tourism is heavily restricted. Both the local government units, as well as businesses and tourist organizations remains the possibility of applying for financial support for the principles of public, non-dedicated directly to the tourism economy.
Download file

Article file

Bibliography

1.Buczak, T. (2014). Fundusze europejskie w nowej perspektywie finansowej 2014-2020.
2.Warszawa: Polska Organizacja Turystyczna.
3.Gaworecki, W.W. (2003). Turystyka. Warszawa: PWE.
4.Kornak, A.S., Rapacz, A. (2001). Zarządzanie turystyką ijej podmiotami w miejscowości i regionie. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu.
5.Kurek, W. (red.). (2007). Turystyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
6.Meyer, B. (red.). (2006). Obsługa ruchu turystycznego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
7.Nowakowska, A. (1988). Gospodarka turystyczna w ujęciu systemowym. Folia Oecono¬mica Cracoviensia, XXI.
8.Page, S.J., Connell, J. (2006). Tourism: a modern synthesis. London: Thomson Learning. Panasiuk, A. (red.). (2008). Gospodarka turystyczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
9.Panasiuk, A. (red.). (2013). Ekonomika turystyki i rekreacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
10.Panasiuk, A. (2014a). Rynek turystyczny. Studium strukturalne. Warszawa: Difin. Panasiuk, A. (red.). (2014b). Fundusze Unii Europejskiej w gospodarce turystycznej.
11.Warszawa: Difin.
12.Piekarzewska, O. (2014). Turystyka w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej.
13.Kraków: Ministerstwo Sportu i Turystyki.
14.Rapacz, A. (2006). Aktywność jednostek samorządu lokalnego na rzecz wspierania przedsiębiorczości firm turystycznych. W: G. Gołembski (red.), Turystyka w ujęciu podmiotowym i przestrzennym. Człowiek- Przestrzeń - Przedsiębiorstwo. Poznań:
15.Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
16.http://krajoweinteligentnespecjalizacje.pl. www.funduszeeuropejskie.gov.pl.