Marketing i Zarządzanie

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/miz.2016.45-03
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Issue archive / nr 4 (45) 2016
Budowanie relacji miasta ze studentami na przykładzie Szczecina
(Building Relationships with Students on the Example of the City of Szczecin)

Authors: Urszula Chrąchol-Barczyk
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Keywords: relationships building city marketing graduates
Year of publication:2016
Page range:9 (39-47)
Klasyfikacja JEL: M31
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The article is about the issue of building the relationship between universities and students as well as cities and students and graduates. The cities with universities have individual advantages, therefore the competition between the cities for students is not easy. For the better understanding of the topic the case study of selected Polish cities were used as well as research conducted for the City Hall of the city of Szczecin, asking  students about the issues of building relationship with them.
Download file

Article file

Bibliography

1.Bilans kompetencji (1.05.2016). Pobrano z: www.krakow.pl/biznes/17621,artykul,bilans_kompetencji.html.
2.Magiczny Kraków. Cel inicjatywy (1.05.2016). Pobrano z: www.krakow.pl/inkrk/56841,artykul,cel.html.
3.Niedzielski, P. Peszko, K. (2016). Środowisko akademickie jako interesariusz i partner promocji miasta. Przykłady działań z Poznania, Łodzi, Krakowa i Szczecina. W: K. Kuć-Czakowska, K. Muszyńska (red.), Marketing jednostek terytorialnych. Przykłady z Polski. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
4.Peszko, K., Chrąchol-Barczyk, U. (2016). Diagnoza kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki rynku pracy i społeczeństwa. Urząd Miasta Szczecin. Praca niepublikowana.
5.Pogorzelski, J. (2012). Praktyczny marketing miast i regionów. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer bussines.
6.Smalec, A. (2014). Rola komunikacji w zarządzaniu satysfakcją klienta-obywatela. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 355, 119‒128.
7.Stępowski, R. (2014). Wszystko co chciałbyś wiedzieć o marketingu terytorialnym z praktyki polskich samorządów. Rawa Mazowiecka: Wydawnictwo Roster Group.
8.Study In Krakow (1.05.2016). Pobrano z: www.krakow.pl/otwarty_na_swiat/70303,artykul,study_in_krakow.html.
9.Szromnik, A. (2008). Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer bussines
10.Wyróżnienie: Lublin, Program „Study in Lublin” (1.05.2016). Pobrano z: www.wlaczsiewpolske.pl/lista-praktyk/33-promocja-polskich-uczelni-wsrod-cudzoziemcow-dzialania-na-rzecz-integracji-studentow-zagranicznych/63-wyroznienie-lublin-program-study-in-lublin.