Marketing i Zarządzanie

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/miz.2016.45-30
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Issue archive / nr 4 (45) 2016
Budowanie marki osobistej w mediach społecznościowych
(Building a Personal Brand in Social Media)

Authors: Marian Niedźwiedziński
Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Halina Klepacz
Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności w Łodzi, Wydział Informatyki i Zarządzania

Kamila Szymańska
Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności w Łodzi, Wydział Informatyki i Zarządzania
Keywords: image brand personal brand social media
Data publikacji całości:2016
Page range:11 (339-349)
Klasyfikacja JEL: M30 M39
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The objective of the article is to present the most important components and functions of a personal brand and the process and principles of its building in social media. Proper brand image may indeed affect the situation of the individual in the labor market and establish new business contacts. It is therefore necessary to recognize available social media, know their specifics, consider their using and adapting the published content to the expectations of their users. Increasing number of channels increases the chance to maximize communication range but at the same time requires close and constant coordination. However, there are examples of people who thoughtfully build their image in social media and are worth following.
Download file

Article file

Bibliography

1.Altkorn, J. (1999). Strategia marki. Warszawa: PWE.
2.American Marketing Association (2016). Dictionary ‒ brand. Pobrano z: https://www.ama.org/resources/Pages/Dictionary.aspx?dLetter=B.
3.Falkowski, A., Grochowska, A. (2010). Reklama i promocja w zniekształcaniu wizerunku i pamięci marki. Marketing i Rynek, 5, 34‒40.
4.Kall, J. (2001). Silna marka. Istota i kreowanie. Warszawa: PWE.
5.Malinowska-Parzydło, J. (2015). Jesteś marką. Jak odnieść sukces i pozostać sobą. Gliwice: Wydawnictwo Helion.
6.Olczak, A., Sobczyk, R. (2010). Marka w sieci: jak Internet może zniszczyć reputację marki. Marketing i Rynek, 12, 13‒19.
7.E-wizerunek pracownika – jak o niego zadbać? (2011). Praca.pl, Pobrano z: www.praca.pl/centrum-prasowe/komunikaty-prasowe/e-wizerunek-pracownika-jak-o-niego-zadbac_cp-624.html (29.06.2016).
8.Razmus, W. (2010). Struktura wiedzy o marce. Marketing i Rynek, 5, 9‒14.
9.Trzeciak, S. (2015). Coaching marki osobistej czyli kariera lidera. Gdańsk: GWP.