Marketing i Zarządzanie

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/miz.2016.45-19
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Issue archive / nr 4 (45) 2016
Komunikacja organizacji pozarządowej z otoczeniem
(Communication of Non-Governmental Organizations with the Environment)

Authors: Tomasz Sondej
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Ekonomiczny w Szczecinie
Keywords: communication tools communication process the third sector marketing communication non-governmental organizations
Data publikacji całości:2016
Page range:12 (213-224)
Klasyfikacja JEL: L31 M31 M39
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The article presents basic problems with the perception of non-governmental organizations by Polish society, the NGO’s restrictions on marketing communication and conditions of the communication process of these organizations with usable tools of communication. The text is supported by the results of surveys on the perception of non-governmental organizations and their activities, including communication with the environment. The author tried to distinguish factors which influence the NGO’s effectiveness of marketing communication.
Download file

Article file

Bibliography

1.Adamiak, P. (2014). Zaangażowanie społeczne Polek i Polaków. Wolontariat, filantropia, 1% i wizerunek organizacji pozarządowych. Raport z badania 2013. Warszawa: Stowarzyszenie Klon/Jawor.
2.Adamiak, P. (2015).Wizerunek organizacji pozarządowych. Raport z badania. Warszawa: Stowarzyszenie Klon/Jawor.
3.Defourny, J., Develtere, P. (2006). Ekonomia społeczna: ogólnoświatowy trzeci sektor. W: Trzeci sektor dla zaawansowanych. Współczesne teorie trzeciego sektora – wybór tekstów. Warszawa: Stowarzyszenie Klon/Jawor.
4.Hausner, J. (red). (2009). Ekonomia społeczna a rozwój. Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
5.Mruk, H. (red.). (2004). Komunikowanie się w marketingu. Warszawa: PWE.
6.Kwaśnicki, W. (2005). Gospodarka społeczna z perspektywy ekonomii liberalnej. Trzeci Sektor, 2, 10–35.
7.Rosa, G. (2009). Komunikacja i negocjacje w biznesie. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
8.Wiktor, J.W. (2013). Komunikacja marketingowa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
9.Wygnański, J.J. (2006). Ekonomia społeczna w Polsce – definicje, zastosowania, oczekiwania, wątpliwości. W: Raport Otwarcia projektu „W poszukiwaniu polskiego modelu ekonomii społecznej”. Warszawa: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych.