Search

Result: Found records: 12.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. FUNKCJONOWANIE EKONOMICZNEGO UNIWERSYTETUDZIECIĘCEGO W KONTEKŚCIE KSZTAŁTOWANIA ŚWIADOMOŚCI EKONOMICZNEJ I ZACHOWAŃ PRZEDSIĘBIORCZYCH POLSKIEGO SPOŁECZEŃSTWA
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/2 2016 2016 Go to
2. SZANSE I BARIERY WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ PRZYGRANICZNYCH REGIONÓW POLSKI I UKRAINY Z PERSPEKTYWY WYBRANYCH INSTYTUCJI DIALOGU SPOŁECZNEGO
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/2 2016 2016 Go to
3. ROLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W BUDOWANIU KAPITAŁU SPOŁECZNEGO – UJĘCIE TEORETYCZNE
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/1 2016 2016 Go to
4. PŁASZCZYZNY WSPÓŁPRACY SAMORZĄDÓW LOKALNYCH Z INNYMI PODMIOTAMI
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/3 2016 2016 Go to
5. Importance of funding sources to the scale of activity of social enterprises
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Go to
6. Samorządność jako wyzwanie dla racjonalizacji współpracy samorządu terytorialnego ze społecznością lokalną na płaszczyźnie finansowej, organizacyjnej i społecznej
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 13 (2016) 2016 Go to
7. Komunikacja marketingowa w organizacjach non profit jako dialog z otoczeniem
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (45) 2016 2016 Go to
8. Komunikacja organizacji pozarządowej z otoczeniem
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (45) 2016 2016 Go to
9. Wykorzystanie sprawozdań finansowych organizacji pozarządowych w Polsce w procesie fundraisingu
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 127 2017 2017 Go to
10. Entrepreneurship in the development of sylvan tourism
(European Journal of Service Management)
Vol. 23, 3/2017 2017 Go to
11. EKONOMIA SPOŁECZNA JAKO SKUTECZNY INSTRUMENT REINTEGRACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ
(Europa Regionum)
t. 36 2018 2018 Go to
12. EKONOMIA SPOŁECZNA I SHARING ECONOMY W KSZTAŁTOWANIU ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 4 (48) 2019 2019 Go to
Page