Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.43/2-03
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Issue archive / nr 43/2 2016
FUNKCJONOWANIE EKONOMICZNEGO UNIWERSYTETUDZIECIĘCEGO W KONTEKŚCIE KSZTAŁTOWANIA ŚWIADOMOŚCI EKONOMICZNEJ I ZACHOWAŃ PRZEDSIĘBIORCZYCH POLSKIEGO SPOŁECZEŃSTWA
(The functioning of children’s university of economics in the context of building of the economic awareness and entrepreneurial behavior of polish society)

Authors: Iwona Czerska
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Keywords: Children’s University of Economics edutainment social marketing affiliate marketing
Year of publication:2016
Page range:12 (29-40)
Klasyfikacja JEL: A19 L31 M31
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

In the era of the information society and dynamic development of educational services orientation to the youngest client as a consumer of economic knowledge is becoming increasingly important. Children’s University of Economics (EUD) as a national economic education project for pupils of fifth and sixth grades of primary schools, acting on the basis of the social marketing concept and affiliate marketing, builds positive relationships between universities and the environment. Universities, local environment and business practice are the three pillars of the EUD project. Learning economics through play – edutainment formula: lectures, workshops, presentations of works is an innovative idea for the acquisition and improvement of economic knowledge as well as teamwork training. Positive results of project evaluation among children and their parents argue the rightness of the project implementation and the cooperation extension.
Download file

Article file

Bibliography

1.Czerska, I. (2013). Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Portal, 3/4 (17), 50–51.
2.Dofinansowanie projektów z zakresu edukacji ekonomicznej (2015). Pobrane z: http://www.nbportal.pl/edukacja- w-nbp/dofinansowanie-nbp.
3.Kar, N. (2013). Edutainment. A New Trend in Project Management Training. Project Management Institute.
4.O Projekcie (2015). Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy (EUD). Pobrane z: http://www.uniwersytet-dzieciecy.pl/strona/3/p/O_projekcie.
5.Pacut, A. (2014). Kształcenie pozaformalne w zakresie przedsiębiorczości społecznej w Polsce. Przegląd wybranych inicjatyw. Pobrane z: http://fundacja.e-gap.pl/mowes/wp--content/uploads/2014/03/Artykul_2.pdf.
6.Polak, M. (2007). „Edutainment” w kształtowaniu postaw przedsiębiorczych i edukacji ekonomicznych. W: P. Wachowiak, M. Dąbrowski, B. Majewski (red.), Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna (257–266). Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych w Warszawie.
7.Rola banków centralnych w edukacji ekonomicznej i finansowej obywateli (2006). Konferencja Międzynarodowa Narodowego Banku Polskiego, Banku Rezerwy Federalnej w Nowym Jorku i Europejskiego Banku Centralnego, Warszawa.
8.Skibińska, M. (2010). „Edutainment” jako metoda edukacji przyszłości (teraźniejszości). Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja, 2 (50), 57–65.
9.Strategia edukacji ekonomicznej Narodowego Banku Polskiego na lata 2010–2012 (2010). Warszawa: Departament Edukacji i Wydawnictw NBP.
10.Uskov, V.L., Howlett, R.J., Jain, L.C. (2015). Smart Education and Smart e-Learning. Cham: Springer International Publishing Switzerland.
11.Wolicki, M. (2011). Edukacja permanentna – potrzeba i formy. Forum Pedagogiczne, 1, 11–26.
12.Wyniki autoewaluacji projektu Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy (2015). Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych w Warszawie.
13.Zalewska, S.L. (2009). Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy jako przykład nauczania permanentnego dzieci i ich rodziców. Pobrane z: http://www.sabinazalewska.pl/wp-content/uploads/2013/09/19-Zakopane_2009.pdf.
14.Zostań wolontariuszem Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego (2015). Pobrane z: http://www.uniwersytet-dzieciecy.pl/strona/5/p/Wolontariat.