Pedagogika Szkoły Wyższej

ISSN: 2083-4381    OAI    DOI: 10.18276/psw.2016.2-02
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / 2/2016
Szanse i zagrożenia emancypacji poprzez edukację w szkole wyższej
(Chances and risks of emancipation through education at the university)

Authors: Maria Czerepaniak-Walczak
Uniwersytet Szczeciński Szczecin
Keywords: higher education academic education adaptation emancipation
Year of publication:2016
Page range:11 (11-21)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The aim of the text is to present ways of understanding by the students of the master's studies (II cycle) of pedagogy at the University of Szczecin of their own potential for changes of the world and own position in it. The theoretical perspective of analysis is theory of emancipation through education. Focus on the adaptive rationality indicates the prevalence of adaptive attitudes over transgressive. From the narrations of  participants of research emerges attitude to gain of specialized, narrow competences as well as the predominance of instrumental rationality, the adaptation to an existing order. This makes that the center of attention are individual matters , personal, timely, current and short-term. On the basis of the results of these studies, it can be concluded that the academic education is a chance, but due to the organization and the rigid framework of qualifications, it is mainly a barrier of emancipation.
Download file

Article file

Bibliography

1.Badanie świadomości i zachowań ekologicznych mieszkańców Polski. Badanie trackingowe – pomiar: październik 2014, Raport TNS Polska dla Ministerstwa Środowiska,
2.Badora B., Aktywność społeczna Polaków, CBOS, Warszawa 2014, Nr 60.
3.Czerepaniak-Walczak M., Uniwersytet: miejsce edukacji całożyciowej czy salon profesora Higginsa? Perspektywa pedagogiczna, „Pedagogika Szkoły Wyższej” 2011, nr 1, s. 69–90.
4.Dane wstępne dotyczące szkolnictwa wyższego – 2014, GUS, 01.04.2015 r.
5.Freire P., Pedagogy of the Oppressed, , Continuum Press, New York 1970, s. 51.
6.Freire P., Pedagogy of the Oppressed, New York, NY: Continuum Press 1970/1990, p. 71
7.Giroux H.A., The Abandoned Generation. Democracy Beyond the Culture of Fear, Palgrave Macmillan, New York–Basinstoke 2003, s. 92.
8.Giroux H.A., The Abandoned Generation. Democracy Beyond the Culture of Fear, Palgrave Macmillan, New York–Basinstoke 2003, s. 59.
9.Klein N., To zmienia wszystko. Kapitalizm kontra klimat, przekł. H. Jankowska, K. Makaruk, Muza SA, Warszawa 2016
10.Marody M., Jednostka po nowoczesności. Perspektywa socjologiczna, Scholar, Warszawa 2014, s. 83.
11.Rocznik Demograficzny 2015, GUS, Warszawa 2015.
12.Wallerstein I., Europejski uniwersalizm. Retoryka władzy, przeł. A. Ostolski, Scholar, Warszawa 2007, s. 81–82
13.Washburn A.M., Education for Exponential Times, „Journal of Transformative Education” 2009, no 1, vol. 7.