Pedagogika Szkoły Wyższej

ISSN: 2083-4381    OAI    DOI: 10.18276/psw.2016.2-04
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / 2/2016
Szkoły wyższe wobec mitu indywidualizacji
(Universities in the face of individualisation myth)

Authors: Wiesław Andrukowicz
Uniwersytet Szczeciński Szczecin
Keywords: category humanism professionalism myth personality individualism notion
Data publikacji całości:2016
Page range:21 (37-57)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

This article is showing the need of connecting historical and theoretical researches as well as need of introducing a new professional teacher and researcher, connecting what is discursive and intuitional. The central plot although, is showing main difference between aiming individualism (teacher, student) which makes him creative and original only for an exclusive group of people or makes him different from others and the same time discover objectively better form of human existence in which freedom is definite for solidarity.
Download file

Article file

Bibliography

1.Adorno T., Minima moralia. Refleksje z poharatanego życia, tłum. M. Łukasiewicz, WL, Kraków 1999.
2.Arystoteles, Dzieła wszystkie, t. I, Kategorie. Hermeneutyka, PWN, Warszawa 1990, s. 10–11.
3.Eagleton T., Rozum, wiara i rewolucja. Refleksje nad debatą o Bogu, tłum. W. Usakiewicz, Wyd. UJ, Kraków 2010, s. 157.
4.Foucault M., Historia seksualności, tłum. B. Banasiak, Czytelnik, Warszawa 1995, s. 219.
5.Foucault M., Nadzorować i karać: narodziny więzienia, tłum. T. Komendant, Aletheia, Warszawa 1998, s. 198.
6.Gadamer H.G., Prawda i metoda. Zarys hermeneutyki filozoficznej, tłum. B. Baran, PWN, Warszawa 2004.
7.Gore A., Ziemia na krawędzi. Człowiek i ekologia, tłum. G. Dzierdziuk-Kraśniewska, Ethos, Warszawa 1996, s. 192.
8.Habermas J., Teoria i praktyka: wybór pism, tłum. M. Łukasiewicz, Z. Krasnodębski, PIW, Warszawa 1983.
9.Hegel G.W.F., Nauka logiki, t. II, tłum. A. Landman, PWN, Warszawa 1967, s. 416.
10.Heidegger M., Bycie i czas, tłum. B. Baran, PWN, Warszawa 2007, s. 152.
11.Hessen S., Struktura i treść szkoły współczesnej, Żak, Warszawa 1997, s. 13.
12.Kant I., Krytyka praktycznego rozumu, tłum. J. Gałecki, PWN, Warszawa 1972, s. 218.
13.Kołakowski L, Jeśli Boga nie ma… Horror Metaphysicus, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 1999, s. 110.
14.Kołakowski L., Obecność mitu, Pruszyński i S-ka, Warszawa 2003.
15.Kołakowski L., Pochwała niekonsekwencji. Pisma rozproszone sprzed roku 1968, t. II, Plus, Londyn 2002, s. 293.
16.Kowalski-Glikman J., Między filozofią a fizyką, „Niezbędnik Inteligenta” 2007, nr 16.
17.Lurker M., Przesłanie symboli w mitach, kulturach i religiach, tłum. R. Wojnakowski, Znak, Kraków 1994, s. 9.
18.Mikołaj z Kuzy, O oświeceniowej niewiedzy, tłum. I. Kania, Znak, Kraków 1997.
19.Nietzsche F., Wiedza radosna, tłum. L. Staff, Wyd. J. Mortkiewicz, Warszawa 1911, s. 164.
20.Ricoeur P., Krytyka i przekonanie, KR, tłum. M. Drwięga, Warszawa 2003.
21.Scheler M., Problemy socjologii wiedzy, tłum. S. Czerniak i in., PWN, Warszawa 1990, s. 91.
22.Skarga B., Granice historyczności, PIW, Warszawa 1989, s. 107–108
23.Stein E., Byt skończony a byt wieczny, tłum. J. Adamska, W drodze, Poznań 1995, s. 55.
24.Such J., O uniwersalności praw nauki, Książka i Wiedza, Warszawa 1972, s. 11.
25.Suchodolska, Polska na krześle elektrycznym. Zamiast uczelni mamy feudalne księstwa, „Dziennik Gazeta Prawna” 2016, nr 141.
26.Śliwerski B., Myśleć jak pedagog, GWP, Gdańsk 2010.
27.Tatarkiewicz W., Historia filozofii, t. I, PWN, Warszawa 1958.