Search

Result: Found records: 9.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Эмоционально-чувствительная сфера личности студента неофилолога и результаты, достигаемые в обучении иностранному языку
(Annales Neophilologiarum)
9 (2015) 2015 Go to
2. Szkoły wyższe wobec mitu indywidualizacji
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2016 2016 Go to
3. „O wielkości, mądrym przywództwie i wielkiej osobowości Drogiego Przywódcy” – kilka uwag dotyczących uwarunkowań systemu politycznego Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej
(Acta Politica Polonica)
1/2017 (39) 2017 Go to
4. Postawa skromności – czynnik dynamizujący rozwój naukowy
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2016 (19) 2016 Go to
5. Psychologiczny portret studenta Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2016 (19) 2016 Go to
6. Ochrona utworu i wyników pracy naukowej w kontekście zasady da mihi factum dabo tibi ius
(Acta Iuris Stetinensis)
2/2017 (18) 2017 Go to
7. Walka o wizję świata. Ujawnienia diarysty Gombrowicza
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (7) 2016 2016 Go to
8. Pojęcie niezdolności do zawarcia małżeństwa z przyczyn natury psychicznej (kan. 1095 n. 3 KPK)
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2018 2018 Go to
9. The Importance of Personality Traits, Optimism and Quality of Life for Pain Threshold and Pain Tolerance in the Elderly
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 42, No. 2/2023 2023 Go to
Page