Studia Językoznawcze

synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny

ISSN: 1730-4180     eISSN: 2353-3161    OAI    DOI: 10.18276/sj.2018.17-04
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

Issue archive / t. 17, 2018
Kompetencje czytelników w oczach wydawców Kronik Bolesława Prusa
(Readers’ competences seen by the editors of Kroniki (‘Chronicles’) written by Bolesław Prus)

Authors: Magdalena Czachorowska ORCID
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Humanistyczny, Bydgoszcz
Keywords: Kroniki tygodniowe [‘Weekly Chronicles’] by Bolesław Prus readers’ competences
Year of publication:2018
Page range:14 (67-80)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Bolesław Prus has always been a widely-read writer (which means that his books must have been relatively easy). But his press texts are more difficult and less attractive for readers. In order to understand such texts the reader must be equipped with additional instruments and generally must be better prepared. The article is supposed to answer the question what the efforts were that the consecutive editors of the ‘Chronicles’ made to help the reader of the press texts understand them better and what image of the scale of that indispensable help the editors had. The article presents four editions of the ‘Chronicles’ by Bolesław Prus in the chronological order. Special attention has been paid to the information included in the introductions or prefaces to the editions concerning potential readers and the instructions for them which were expected to help them understand the contents and the author’s intentions. Not much less attention has been devoted to the information and remarks placed by the editors in the texts of the ‘Chronicles’ or in their foot- or endnotes.
Download file

Article file

Bibliography

1.Źródła
2.Prus, Bolesław. Kroniki, wstęp i opracowanie Zygmunt Szweykowski. T. I–XX. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1953–1970.
3.Prus, Bolesław. Kroniki. Wybór, opracował Józef Bachórz. Wrocław–Warszawa–Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo, 1994.
4.Prus, Bolesław. Kroniki. Wybór, wyboru dokonał, wstępem i przypisami opatrzył Stanisław Fita. T. I–II. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1987.
5.Prus, Bolesław. W Warszawie. Wybór z „Kronik”, wybór i wstęp Samuel Sandler, opracowanie Agnieszka Bąbel, Agata Grabowska-Kuniczuk. T. I–III. Warszawa: Narodowe Centrum Kultury, 2013.
6.Opracowania
7.Kulczycka-Saloni, Janina. Recenzja książki Kroniki Bolesława Prusa, tom 1: część I i II, t. 2–5, opracował Zygmunt Szweykowski, redaktor naukowy Jan Baculewski, Warszawa 1953–1956, Państwowy Instytut Wydawniczy. Pamiętnik Literacki. Czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej 49/2 (1958), 588–597.
8.Zdunkiewicz-Jedynak, Dorota. Wykłady ze stylistyki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010.