Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI    DOI: 10.18276/pz.2018.2-02
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Issue archive / z. 2 2018
Pomiędzy praktyką i teorią. W poszukiwaniu modelu doskonalenia muzealników
(Between Practice and Theory. In Search for a Model to Improve Museologists’ / Museum Workers’ Qualifications)

Authors: Katarzyna Barańska
Keywords: new museology professional competences postgraduate studies university museologists / museum workers managing museums
Year of publication:2018
Page range:8 (19-26)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The article presents theoretical assumptions essential to improve the professional competences of museologists / museum workers, and depicts the thematic blocks of the postgraduate studies run by the Institute of Culture of the Jagiellonian University.
Download file

Article file

Bibliography

1.Boylan P.J., Managing People, w: Running a Museum. A Practical Handbook, red. P.J. Boylan, ICOM 2004.
2.Kotler Ph., Marketing, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2005.
3.Stocki R., Od myślenia pracownika muzeum do myślenia potocznego: poznawcze przesłanki transformacji organizacyjnej Zamku Królewskiego na Wawelu, „Opuscula
4.Musealia” 1996, z. 8.
5.Szczerski A., Kontekst, edukacja, publiczność – muzeum z perspektywy „Nowej muzeologii”, w: Muzeum sztuki. Antologia, red. M. Popczyk, Universitas, Kraków 2005.
6.Trupinda J., Nowoczesny muzealnik. Jakich kadr potrzebują muzea?, w: I Kongres Muzealników Polskich, red. M. Wysocki, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2015.