Marketing i Zarządzanie

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/miz.2017.48-20
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 2 (48) 2017
Karty rabatowe jako sposób budowania relacji ze studentami
(Discount Cards as a Way of Building Relationships with Student)

Authors: Urszula Chrąchol-Barczyk
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Keywords: creating relationships discount cards students young people
Year of publication:2017
Page range:9 (215-223)
Klasyfikacja JEL: M31
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The problem of the paper oscillates around the issue of discount cards, which universities introduce as another tool for building relationships with a group of young people. Concepts of this tool are most often the same, different number of partners offering specific services, discounts and organizer card. The aim of the paper is to analyze selected examples of rebate cards for different groups of young people and to determine whether they are a tool for building relationships. The paper presents the results of own research (pilotage) carried out among all student groups of the Faculty, before the implementation of the discount card of the Faculty of Management and Economics of Services of the University of Szczecin.
Download file

Article file

Bibliography

1.Burska-Wojtuńska, A. (2011). Popularność kart programów lojalnościowych w Polsce. Kraków: Pallad Media S.C.
2.Dejnaka, A. (2007). Budowanie lojalności klientów. Gliwice: Wydawnictwo Onepress.
3.Karta absolwenta UMK (2017). Pobrano z: https://absolwent.umk.pl/byc_absolwentem/karta.
4.Karta rabatowa Młodzi w Łodzi (1.05.2017). Pobrano z: https://mlodziwlodzi.pl/kartarabatowa.
5.Kilka słów o programie „Absolwent UMK” (1.05.2017). Pobrano z: https://absolwent.umk.pl/byc_absolwentem/o_programie.
6.Kotler, Ph. (1994). Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie, kontrola. Warszawa: Gebethner & S-ka.
7.Łapeta, A. (2008). Praktyczny kurs budowania lojalności klientów. Tom 3. Ostrołęka: Wydawnictwo Informedia.
8.Program rabatowy (1.05.2017). Pobrano z: www.wsb.pl/torun/studenci/nie-tylko-studia/program-rabatowy
9.Rudawska, E. (2009). Znaczenie relacji z klientami w procesie kształtowania wartości przedsiębiorstwa. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.