Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.44/1-19
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Issue archive / nr 44/1 2016
MOTYWY PODEJMOWANIA PRACY PRZEZ STUDENTÓW STACJONARNYCH- WYNIKI BADAŃ
(The reasons for undertaking work during full-time studies at a tertiary level – results of the survey)

Authors: Izabela Ostoj
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Keywords: labour labour market students
Year of publication:2016
Page range:12 (231-242)
Klasyfikacja JEL: J29
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Combining tertiary education with gainful employment becomes a more and more frequently observed phenomena in Poland. The aim of the paper was to identify the reasons for undertaking work during full-time studies. Most of all it concentrates on the recognition of the reasons for searching for job and on the specification of the crucial criteria to accept a specific job offer. Particularly, it was important to examine to what extent the choice was driven by the need to gain professional experience or by financial incentives. The problem was reflected in the surveys conducted in 2014 and 2015 over a section of students in the master’s degree full-time course in economics at the University of Economics in Katowice. The results of the survey prove that the main reason for job search was the need to receive income and the salary was vital by the choice of the set of the available job offers.
Download file

Article file

Bibliography

1.Bartel, A. (1980). Wages, Nonwage Job Characteristics and Labor Mobility. National Bureau of Economic Research. Working Paper, 552.
2.Chiswick, B.R. (2003). Jacob Mincer, Experience and the Distribution of Earnings. IZA Discussion Paper, 847.
3.GUS (2008). Aktywność Ekonomiczna Ludności Polski. Warszawa.
4.GUS (2011). Aktywność Ekonomiczna Ludności Polski. Warszawa.
5.GUS (2015). Aktywność Ekonomiczna Ludności Polski. Warszawa.
6.IPiSS, e-Dialog Sp. z o.o. (2012). Raport z badań II edycji projektu Uczelnia Przyjazna Pracodawcom. Warszawa.
7.Jarecki, W. (2010). Praca i dochody studentów. Polityka Społeczna, 1, 21–25.
8.Jelonek, M., Antosz, P., Balcerzak-Raczyńska, A. (2014). Przyszłe kadry polskiej gospodarki. Warszawa: PARP.
9.Jeruszka, U. (2011). Efektywność kształcenia w szkołach wyższych. Polityka Społeczna, 1, 1–7.
10.Kocór, M., Strzebońska, A. (2014). Zapotrzebowanie na pracowników. Warszawa: PARP.
11.Kunze, L., Suppa, N. (2014). Job Characteristics and Labor Supply. Pobrano z: http://www.wiso.tu-dortmund.de/wiso/of/Medienpool/veroeffentlichungen_kunze/Job_Characteristics.pdf (18.03.2016).
12.Marszałek, A. (2012). „Zatrudnialność” – nowa i poszukiwana cecha pracownika. Polityka Społeczna, 11–12, 20–23.
13.Schultz, T.W. (1981). Investing in People. The Economics of Population Quality. Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press.