Opuscula Sociologica

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Sociologica

ISSN: 2299-9000    OAI    DOI: 10.18276/os.2015.4-05
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 4/2015
Opinie licealistów i studentów dotyczące eutanazji. Od akceptacji do kontestacji
(High school students and university students' opinions on euthanasia. From acceptance to contestation)

Authors: Józef Baniak
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Keywords: natural death  suffering high school students negative attitude of the Church to euthanasia attitudes opinions the use of euthanasia euthanasia
Year of publication:2015
Page range:15 (65-79)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Euthanasia has been known for a long time and applied frequently in some countries. In Poland it is not allowed by the law. At the same time euthanasia always aroused controversy and negative assessment on the use of it for terminally ill people and the suffering ones. Some people, relying on personal sense of freedom and the desire to control their own life and the time of death, unequivocally advocate euthanasia for shortening the life of terminally ill people and the suffering. Other people reject euthanasia, motivating their attitude to the religious and moral grounds. This article presents the opinions of high school and university students on euthanasia and its applications. The Roman Catholic Church rejects euthanasia and allows only the natural way of death. Studies have shown that higher rates of high school students and students accept euthanasia and agree to its use. A lower percentage of them reject it and opt for a natural death, regardless of the suffering of terminally ill people.
Download file

Article file

Bibliography

1.Babbie E. 2007, Badania społeczne w praktyce, tłum. W. Betkiewicz i in., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
2.Biernat T. 2002, Światopogląd młodego pokolenia a środowisko życia codziennego, w: Edukacja a życie codzienne, red. A. Radziewicz-Winnicki, t. 1, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, s. 144–156.
3.Blalock H.M. 1977, Statystyka dla socjologów, tłum. M. Tabin, I. Topińska, J. Starzec, PWN, Warszawa.
4.Boguszewski R. 2009, Moralność Polaków po 20 latach przemian. Komunikat z badań CBOS. BS/40/2009, Warszawa, s. 10–12.
5.Boguszewski R. 2012, Aborcja, w: tenże, Religijność i moralność w społeczeństwie polskim: zależność czy autonomia? Studium socjologiczne, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, s. 236–250.
6.Borowik I., Doktór T. 2001, Pluralizm religijny i moralny w Polsce. Raport z badań, Nomos, Kraków.
7.Bortkiewicz P. 2000, Tanatologia. Zarys problematyki moralnej, Wydział Teologiczny UAM, Poznań.
8.Czupryn B. 2002, Aborcja i eutanazja jako wyraz degradacji człowieka, „Miesięcznik Pasterski Płocki”, nr 9, s. 401–414.
9.Darczyński W. 1999, Postawy wobec eutanazji. Komunikat z badań CBOS. BS/134/99, Warszawa, s. 20–24.
10.Dziedzic J. 1999, Eutanazja a religijność. Badania wśród studentów Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
11.Fletcher J. 1966, Situation Ethics. The New Morality, Westminster Press, Philadalphia.
12.Galiński Z. 1937, Zabójstwo z litości w świetle etyki katolickiej, Wydawnictwo KUL, Lublin.
13.Gałuszka M. 1996, Eutanazja – zagęszczenie pola semantycznego, w: Umieranie bez lęku.
14.Wstęp do bioetyki kulturowej, red. M. Gałuszka, K. Szewczyk, PWN, Warszawa, s. 190–198.
15.Haering B. 1975, W służbie człowieka, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa.
16.Jacórzyński W.R. 1993, Joseph Fletcher i agapizm, czyli kochaj i rób, co chcesz, „Etyka”, nr 26, s. 57–68.
17.Kohl M. 1977, Eutanasia and the Right to Life, w: Philosophical-Medical Ethic: Its Nature and Significance, eds. S.F. Spicker, H.T. Engelhardt Jr, D. Reidel, Publishing Company, Dordrecht–Boston, s. 67–85.
18.Kotarbiński T. 1975, Problemy eutanazji, „Literatura”, nr 11, s. 3–4.
19.Kotarbiński T. 1976, Medytacje o życiu godziwym, PWN, Warszawa.
20.Kowalska-Myśliwiecka S. 2006, Etos żołnierzy zasadniczej służby wojskowej. Na podstawie badań ankietowych w 3 Brygadzie Zmechanizowanej w Lublinie, Wydawnictwo KUL, Lublin.
21.Mariański J. 2003, Między sekularyzacją i ewangelizacją. Wartości prorodzinne w świadomości młodzieży szkół średnich, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin.
22.Mariański J. 2008, Eutanazja jako antywartość rodzinna, w: tenże, Emigracja z Kościoła. Religijność młodzieży polskiej w warunkach zmian społecznych, Wydawnictwo KUL, Lublin, s. 369–373.
23.Ossowska M. 1970, Normy moralne, PWN, Warszawa.
24.Ostrowska A. 1991, Śmierć w doświadczeniu jednostki i społeczeństwa, PAN, Warszawa.
25.Schopenhauer A. 1986, Aforyzmy o mądrości życia, PWN, Warszawa.
26.Sikorski T. 1970, Eutanazja. Przyczynek do studium moralnego, „Studia Theologica Varsaviensia”, nr 1, s. 465–483.
27.Ślipko T. 1970, Etyczny wymiar samobójstwa, Wydawnictwo Akademii Teologii Katolickiej, Warszawa.