Opuscula Sociologica

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Sociologica

ISSN: 2299-9000    OAI    DOI: 10.18276/os
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 4/2015

Year of publication:2015

Articles

# Title Page range Authors Actions
1.

Strategie adaptacji polskich uniwersytetów do współczesnej rzeczywistości społecznej


(Polish universities adaptation strategies to the contemporary social reality)
15 (5-19) Andrzej Stawicki More
2.

Zjawisko westernizacji muzyki popularnej. Przyczyny, mechanizmy, skutki


(Westernization of popular music. Causes, mechanisms, consequences)
10 (21-30) Paweł Drygas More
3.

Społeczny świat polskich fanów fantastyki


(The social world of Polish speculative fiction fans)
12 (31-42) Łukasz Kaszkowiak More
4.

Transgraniczne sieci powiązań Polski, Białorusi i Ukrainy na przykładzie programu współpracy transgranicznej PL-BY-UA 2007–2013


(Cross-border networks of connections of Poland, Belarus and Ukraine on the example of the Cross-border Cooperation Programme PL-BY-UA 2007–2013)
22 (43-64) Dawid Błaszczak More
5.

Opinie licealistów i studentów dotyczące eutanazji. Od akceptacji do kontestacji


(High school students and university students' opinions on euthanasia. From acceptance to contestation)
15 (65-79) Józef Baniak More
6.

Zdrowy styl życia a orientacja prokonsumpcyjna warszawskiej klasy średniej


(Healthy lifestyle and consumer orientation amongst the Warsaw middle class)
17 (81-97) Agnieszka A. Borowiec More