Pedagogika Szkoły Wyższej

ISSN: 2083-4381    OAI
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / 1/2014
Student – klient na współ- czesnym uniwersytecie
(Student – client in the modern university)

Authors: Karina Knasiecka-Falbierska
Wyższa Szkoła Techniczno-Humanistyczna „Kadry dla Europy” w Poznaniu
Keywords: students university
Data publikacji całości:2014
Page range:12 (93-104)

Abstract

In the changing world and the expectations concerning of the University are modified so it is worth a sking: Who are today’s students? Are there customers consuming widely available good education, if there are still young people aspiring to a group of intelligence? Can take up studies just to have a better start in the labor market, can treat them as an opportunity to develop themselves andscience? An analysis of the literature and the results of surveys of selected students of Adam Mickiewicz University show that students treat period of study as his way of life and career. The studies is for them sometimes delaying entry into „adulthood”.
Download file

Article file

Bibliography

1.Bauman Z., Niepewna przyszłość merytokracji, http://wyborcza.pl/1,76842,9324083, Niepewna_przyszlosc_merytokracji.html#ixzz1usUUV4pB (28.03.2011).
2.Bauman Z., Płynna nowoczesność, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2006.
3.Bochno E., Grupy studenckie – czy i jaka wspólnota?, w: Fabryka dyplomów czy universitar?, red. M. Czerepaniak-Walczak, Impuls, Kraków 2013.
4.Knasiecka-Falbierska K., Zasoby osobowe badanych – portret próby i weryfikacja hipotez, w: M. Dudzikowa i inni, Oblicza kapitału społecznego uniwersytetu. Diagnoza, interpretacje, konteksty, Impuls, Kraków 2013.
5.Kwiek M., Transformacje uniwersytetu. Zmiany instytucjonalne i ewolucje polityki edukacyjnej w Europie, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2010.
6.Maffesoli M., Czas plemion. Schyłek indywidualizmu w społeczeństwie ponowoczesnym, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
7.Marciniak M., Orientacje konsumpcyjne młodzieży akademickiej. Perspektywa Baumanowska, Impuls, Kraków 2012.
8.Melosik Z., Uniwersytet i społeczeństwo. Dyskursy wolności, wiedzy i władzy, Wolumin, Poznań 2002; idem, Edukacja uniwersytecka i proces stratyfikacji społecznej, w: Uniwersytety. Tradycje – dzień dzisiejszy – przyszłość, red. Z. Drozdowicz, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2009.
9.Sławek T., Antygona w świecie korporacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2002.
10.Szafraniec K., Czas na młodych. O konieczności wymiany pokoleniowej w Polsce, w: Polska początku XXI wieku: przemiany kulturowe i cywilizacyjne, red. K. Frysztacki, P. Sztompka, PAN, Warszawa 2012.
11.Wawrzyniak-Beszterda R., Oferta dydaktyczna uczelni, w: M. Dudzikowa i inni, Oblicza kapitału społecznego uniwersytetu. Diagnoza, interpretacje, konteksty, Impuls,
12.Kraków 2013.
13.Williams J., Pedagogika długu, http://www.ha.art.pl/prezentacje/39-edufactory/ 1659-jeffrey-williams-pedagogika-dlugu.html (20.05.2014).
14.Zakowicz I., Uniwersytet – przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowe, student – klient supermarketu? Czyli szkolnictwo wyższe w procesie zmiany, w: Fabryki dyplomów czy uniwersitas?, red. M. Czerepaniak-Walczak, Impuls, Kraków 2013.