Search

Result: Found records: 6.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Zastosowanie metody wielokryterialnej do analizy diagnostycznej pacjenta z chorobą zwyrodnieniową stawu biodrowego
(Studia Informatica Pomerania)
nr 42 2016 Go to
2. Student – klient na współ- czesnym uniwersytecie
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2014 2014 Go to
3. Powiązania technologiczne a innowacyjność regionów peryferyjnych. Przykład Polski północno-wschodniej
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/2 2018 2018 Go to
4. Present status of water mite species (Acari, Hydrachnidia) described by Motaş, Tanasachi and Orghidan from Romania
(Acta Biologica)
No. 25 2018 Go to
5. Shaping the body of a child. Invasive medical procedures on incompetent patients – some ethical and medical remarks on Ashley’s case.
(Analiza i Egzystencja)
49 (2020) 2020 Go to
6. Possibilities of using outpatient physiotherapy in the process of rehabilitation of people with degenerative disc disease in the lumbosacral spine
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 36, No. 4/2021 2021 Go to
Page