Studia Informatica Pomerania

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica

ISSN: 2451-0424     eISSN: 2300-410X    OAI    DOI: 10.18276/si.2016.42-02
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 42
Zastosowanie metody wielokryterialnej do analizy diagnostycznej pacjenta z chorobą zwyrodnieniową stawu biodrowego

Authors: Luiza Fabisiak
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Informatyki, Katedra Inżynierii Oprogramowania

Karina Szczypiór-Piasecka
Pomorski Uniwersytet Medyczny, Katedra i Klinika Ortopedii, Traumatologii i Onkologii Narządu Ruchu

Ryszard Budziński
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Instytut Informatyki w Zarządzaniu

Paweł Ziętek
Pomorski Uniwersytet Medyczny Katedra i Klinika Ortopedii, Traumatologii i Onkologii Narządu Ruchu
Keywords: MCDM Electre Tri AHP choroba zwyrodnieniowa stawu biodrowego
Year of publication:2016
Page range:11 (15-25)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Artykuł przedstawia wielokryterialną procedurę postępowania przy kwalifikacji pacjentów do zabiegu wymiany stawu biodrowego w procesie leczenia. Zastosowano metodę Electre Tri w hybrydowym systemie DSS 3.0. Artykuł składa się z opisu kompetencji ekspertów, drzewa decyzyjnego oraz modelowania rankingów i klasyfikacji podjętego problemu. Przykładem badawczym są pacjenci z różnym zaawansowaniemchoroby zwyrodnieniowej, których stan określono w trakcie leczenia szpitalnego.
Download file

Article file

Bibliography

1.Arokoski, M., Haara, M., Helminen, H., Arokoski, J. (2004). Physical function in men with and without hip osteoarthritis. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, 85(4), 574–581.
2.Arokoski, H. I in. (2002). Hip muscle strength and cross-sectional area in men with and without hip osteoarthritis. The Journal of Rheumatology, 29, 2185–2195.
3.Becker, J., Budziński, R. (2015). Transformation of Knowlege Suorces in Decision Support System. Journal of Automation, Mobile Robotics & Intelligent Systems, 9/2, 28–36.
4.Lexer, M., Vakic, H. (2007). Multiple Criteria Decision Making in Natural Resource Management, Lecture Notes. Wien: Universität für Bodenkultur.
5.Mamaghani, F. (2002). Evaluation and selection of an antivirus and content filtering software. New York: St. John Fisher College.
6.Mousseau, V., Słowiński, R., Zielniewicz, P. (2002). Electre Tri 2.0a Methodological guide and user’s manual, s. 9–21. Paryż: Universite Paris Dauphine.
7.Mousseau, V., Słowiński, R. (1998). Inferring an Electre Tri Model from Assignment Examples, s. 1–18. Amsterdam: Kluwer Academic Publishers.
8.Srokowski, G., Bułatowicz, I., Kaźmierczak, U., Tyma, R., Radzimińska, A., Strojek, K., Srokowska, A. (2010). Ocena jakościowa chodu oraz badanie funkcji biodra pacjentów zakwalifikowanych do zabiegu endoprotezoplastyki stawu biodrowego. Nowiny Lekarskie, 79(3), 183–190.
9.Suetta, C. I in. (2007). Muscle size, neuromuscular activation, and rapid force characteristics in elderly men and women: effects of unilateral long-term disuse due to hip-osteoarthritis. Jurnal of Applied Physiology, 102(3), 942–948