Search

Result: Found records: 75.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. ARABISMEN IN DEUTSCHEN WÖRTERBÜCHERN
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 24 2015 Go to
2. Nierówności dochodowe na Pomorzu Zachodnim: między egalitaryzmem a klasą średnią
(Opuscula Sociologica)
nr 3/2014 2014 Go to
3. Mechanizmy obrony przed społeczno-kulturowymi konsekwencjami piętna (na przykładzie chorych na kiłę)
(Opuscula Sociologica)
nr 2/2014 2014 Go to
4. Sociopolitical aspects of the work of physical education teachers in the West Pomerania in the years 1945–1950
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 4, No. 4/2013 2013 Go to
5. Social and Political Aspects of Physical Culture in The Soviet Union in the Years 1917-1939
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 8, No. 4/2014 2014 Go to
6. Rozwój agroturystyki i turystyki wiejskiej w województwach nadmorskich Polski
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 2015 2015 Go to
7. Pomiędzy bimetalizmem a monometalizmem. Ekonomiczno-prawne aspekty systemu monetarnego Rzeszy Niemieckiej w drugiej połowie XIX wieku
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 2015 2015 Go to
8. Zabiegi o zmianę ordynacji wyborczej rady miejskiej w Lublinie w ostatnim ćwierćwieczu XV wieku
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 2016 2016 Go to
9. Wybory w regionie zachodniopomorskim i w regionie podkarpackim. „Specyfika” Ziem Zachodnich
(Opuscula Sociologica)
nr 3/2015 2015 Go to
10. Makroekonomiczna polityka zatrudnienia w gospodarce polskiej w latach 2000-2015
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/2 2016 2016 Go to
11. DAS PETRI-WÖRTERBUCH (1806-1929) – EIN LEXIKOGRAFISCHER ERFOLG
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 23 2014 Go to
12. Wpływ społecznych czynników makrootoczenia na strategie współczesnych przedsiębiorstw
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 39/4 2015 2015 Go to
13. Analiza czynników wpływających na wartość nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych na cele budowlane na przykładzie gminy Czerwonak
(Europa Regionum)
t. 22 2015 2015 Go to
14. Wpływ strategii zarządzania jakością na ocenę efektywności procesów transportowych małych i średnich przedsiębiorstw
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Go to
15. Skuteczność hedgingu delta z zastosowaniem opcji na WIG20. Analiza porównawcza
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2017 (86) 2017 Go to
16. Polityka społeczna UE w aspekcie koordynacji zabezpieczenia społecznego ze szczególnym uwzględnieniem Polski
(Acta Politica Polonica)
4/2014 (30) 2014 Go to
17. Mirosław Ilski: Słownik sportowy niemiecko-polski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2013, 563 S.
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 25 2016 Go to
18. Idea regionalizmu społeczno-kulturalnego. Reminiscencje historyczno-aksjologiczne
(Acta Politica Polonica)
4/2016 (38) 2016 Go to
19. Kontrastive deutsch-polnische Grammatik: Eine Besprechung der Arbeit von Joanna Golonka: "Kontrastive Grammatik Deutsch-Polnisch für polnische Studenten: ausgewählte Probleme"
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 26 2017 Go to
20. Zastosowanie metody wielokryterialnej do analizy diagnostycznej pacjenta z chorobą zwyrodnieniową stawu biodrowego
(Studia Informatica Pomerania)
nr 42 2016 Go to
21. Bariery endogenicznego rozwoju wspólnot gminnych
(Opuscula Sociologica)
nr 3/2016 2016 Go to
22. Rola automatycznych narzędzi fiskalnych w stabilizowaniu koniunktury w Polsce w latach 2000-2014
(Europa Regionum)
t. 25 2015 2015 Go to
23. Wpływ internacjonalizacji na innowacje społeczne
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/3 2017 2017 Go to
24. Odstąpienie od umowy na podstawie art. 145–145a prawa zamówień publicznych
(Europa Regionum)
t. 29 2016 2016 Go to
25. Rozwój transportu wodnego śródlądowego na zapleczu portów morskich - ważne i aktualne wyzwanie
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 1 (37) 2017 2017 Go to
26. Polityka pieniężna w procesie realizacji magicznego trójkąta celów stabilizacji makroekonomicznej w Polsce w latach 2000–2016
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 50/2 2017 2017 Go to
27. Aktywność Szczecińskiego Oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Szczecinie W latach 1994–2014
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 2017 2017 Go to
28. Sąsiedzkie dylematy na pograniczu polsko-niemieckim w kontekście akcesji Polski do Unii Europejskiej
(Acta Politica Polonica)
1/2017 (39) 2017 Go to
29. Doktoranci w szczelinach akademickości
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2016 (19) 2016 Go to
30. Środowiskowe aspekty czwartej rewolucji przemysłowej
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/2 2017 2017 Go to
31. Tranzyt czechosłowacki w portach ujścia Odry po II wojnie światowej.
(Studia Maritima)
Vol. 28 2015 2015 Go to
32. VERTRETER DES BRITISCHEN KONSULARDIENSTES IN STETTIN IN DEN JAHREN 1946–1951.
(Studia Maritima)
Vol. 27/1 2014 2014 Go to
33. Anfänge des Konsulardienstes Skandinavischer Staaten in Stettin Nach Dem Zweiten Weltkrieg.
(Studia Maritima)
Vol. 26 2013 2013 Go to
34. SCHIFFFAHRT ÜBER HAFFS, AUF HAFEN- UND KÜSTENGEWÄSSERN POMMERNS IN DEN JAHREN 1945–1956
(Studia Maritima)
Vol. 24 2011 2011 Go to
35. Czechosłowacka żegluga na Odrze w latach 1947-1957. Część I.
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 2018 2018 Go to
36. Kształtowanie się cen opcji na indeks WIG 20 w świetle teorii wyceny arbitrażowej
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 2016 Go to
37. Rozwój światowego rynku giełdowego opcji
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2017 2017 Go to
38. O znaczeniu praw społecznych dla rozwoju obywatelstwa
(Opuscula Sociologica)
nr 4/2017 2017 Go to
39. Innowacje otwarte w MSP
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/2 2018 2018 Go to
40. Prokreatywna przestrzeń przedsiębiorstwa produkcyjnego
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/2 2018 2018 Go to
41. Analiza związków między datą rozegrania spotkania a stopą zwrotu z akcji spółek giełdowych zaangażowanych w sponsoring sportowy
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 2018 Go to
42. Wykorzystanie barometru stycznia i grudnia na przykładzie 88 spółek notowanych na GPW Warszawie
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 2018 Go to
43. Ocena zastosowania zagranicznych kontraktów terminowych w zarządzaniu ryzykiem cenowym na rynku pszenicy w Polsce
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 2018 Go to
44. Analiza porównawcza kształtowania się indeksów akcji na świecie po kryzysie finansowym
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 2018 Go to
45. Efekt momentum na GPW w Warszawie w latach 1995-2015
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 2018 Go to
46. Stan rynku kryptowalut w Polsce na tle światowego rozwoju
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 2018 Go to
47. Efekty kalendarzowe polskich rodzinnych spółek giełdowych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 2018 Go to
48. Prognozowanie kursu bitcoina z wykorzystaniem sztucznej sieci neuronowej
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 2018 Go to
49. Czechosłowacka żegluga na Odrze w latach 1947-1957. Część II.
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 2019 2019 Go to
50. Rynek nieruchomości w świetle pentagonu źródeł sił sprawczych
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 54/1 2018 2018 Go to
51. Egalitarny liberalizm w perspektywie estetycznej
(Nowa Krytyka)
40 rok 2018 2018 Go to
52. „Odpowiedni dać słowu obraz...” Ernst Cassirer w kręgu Biblioteki Warburga
(Nowa Krytyka)
39 rok 2017 2017 Go to
53. WARIANTOWANIE KONCEPCJI KOLEI METROPOLITALNEJ NA OBSZARZE GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII W WARUNKACH JEJ KONSTRUOWANIA PRZY WYKORZYSTANIU METOD INŻYNIERII SYSTEMÓW
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 1 (45) 2019 2019 Go to
54. ROLA INTERESARIUSZY W PROCESIE PROJEKTOWANIA KONCEPCJI KOLEI METROPOLITALNEJ NA PRZYKŁADZIE GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 1 (45) 2019 2019 Go to
55. Jezioro Miedwie jako zbiornik wody i zaplecze wodne rejonu stargardzko-szczecińskiego
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 7-8 1961 1961 Go to
56. Uwagi do zagadnienia stosunków kulturowych u progu naszej ery na Pomorzu Zachodnim
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 6-7 1960 1960 Go to
57. Początki pieniądza polskiego
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 7-8 1962 1962 Go to
58. Dobra Kapituły Kamieńskiej do połowy XV wieku
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 1971 1971 Go to
59. O potrzebie badań dziejów gospodarczych Pomorza Zachodniego w średniowieczu
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 1976 1976 Go to
60. Historia powiatu wałeckiego w zarysie
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 9-10 1962 1962 Go to
61. Ocena kreatywności innowatorów
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 55 2019 2019 Go to
62. Integracja kulturowa mieszkańców wschodniej części ziem województwa koszalińskiego
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 5 1965 1965 Go to
63. Komórki morskie w urzędach.administracji ogólnej Pomorza Zachodniego w latach 1945-1950
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1-2 1984 1984 Go to
64. Rozwój gospodarki morskiej Pomorza Zachodniego
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3-4 1975 1975 Go to
65. O nowy podział pracy między polskimi portami morskimi
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 1974 1974 Go to
66. Teatry oświatowe w Szczecinie 1946-1949
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3-4 1981 1981 Go to
67. Problematyka dawnej kultury ludowej Pomorza Zachodniego. /Omówienie ekspozycji etnograficznej w Muzeum Narodowym w Szczecinie/
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 1971 1971 Go to
68. Prywatny Teatr Polski /Bronisława Skąpskiego/ w Szczecinie - 1946.r.
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3-4 1982 1982 Go to
69. Z pamiętnika podchorążego Czapli; Ten który przetrwał; Strome schody; Jeden etat dla artysty
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 6-7 1959 1959 Go to
70. Kapituła Kamieńska oraz rozwój jej posiadłości w średniowieczu
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 5 1967 1967 Go to
71. Rosyjska doktryna eurazjatycka
(Acta Politica Polonica)
1/2019 (47) 2019 Go to
72. Teatr Mały w Szczecinie (1945-1948)
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 1980 1980 Go to
73. Social and Political Aspects of the Development of Cycling in Pomorze Zachodnie (West Pomerania) in the Years 1945–1950
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 30, No. 2/2020 2020 Go to
74. Cardinal Stefan Wyszynski’s personalist-communitarian concept of the state and the socio-political transformations of Poland in the post-war decades
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 28 2021 2021 Go to
75. Wyzwania dotyczące modelu zarządzania rozwojem jednostek samorządu lokalnego
(Europa Regionum)
t. 38 2022 2022 Go to
Page