Colloquia Germanica Stetinensia

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Colloquia Germanica Stetinensia

ISSN: 2450-8543    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Issue archive / nr 25
Mirosław Ilski: Słownik sportowy niemiecko-polski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2013, 563 S.

Authors: Ryszard Lipczuk
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Filologiczny
Year of publication:2016
Page range:4 (403-406)
Downloads ?: 246
Download file

Article file