Studia Informatica Pomerania

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica

ISSN: 2451-0424     eISSN: 2300-410X    OAI    DOI: 10.18276/si
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 42

Year of publication:2016

Articles

# Title Page range Authors Actions
1.

Z badań nad stanem informatyzacji polskiego sektora MSP w warunkach transformacji cyfrowej

10 (5-14) Piotr Adamczewski More
2.

Zastosowanie metody wielokryterialnej do analizy diagnostycznej pacjenta z chorobą zwyrodnieniową stawu biodrowego

11 (15-25) Luiza Fabisiak, Karina Szczypiór-Piasecka, Ryszard Budziński, Paweł Ziętek More
3.

Wybór najlepszego projektu zgłoszonego w ramach BO z wykorzystaniem metody wielokryterialnego grupowego podejmowania decyzji AHP

11 (27-37) Marek Kannchen More
4.

Model wymagań innowacyjnego systemu informacyjno-komunikacyjnego dla Kościoła katolickiego na przykładzie procesu zawarcia związku małżeńskiego

12 (39-50) Joanna Palonka More
5.

AHP jako metoda ekonomii eksperymentalnej

9 (51-59) Maria Parlińska, Łukasz Pietrych More
6.

Zjawisko traconych kompetencji kapitału intelektualnego i społecznego w społeczeństwie informacyjnym

11 (61-71) Jolanta Sala, Halina Tańska More
7.

Ontologie ram projektowych jako narzędzie wspomagające decyzje komitetów sterujących

12 (73-84) Liliana Szewc, Cezary Orłowski More
8.

Hurtownia danych z bazą wiedzy w dynamicznym zarządzaniu przedsiębiorstwem

11 (85-95) Bożena Śmiałkowska More
9.

Wyzwania naukowe informatyzacji uczelni publicznej

12 (97-108) Janusz Zawiła-Niedźwiecki, Agnieszka Kamińska, Janusz Stańczak, Andrzej Zajkowski More
10.

Kierownik projektu informatycznego i jego rola w zespole realizującym projekt

14 (109-122) Jerzy Kisielnicki More