Studia i Prace WNEiZ US

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.44/3-15
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Issue archive / nr 44/3 2016
STUDIA DUALNE Z PERSPEKTYWY PRZYSZŁEJ PERSPEKTYWY TRANZYCJI STUDENTÓW KIERUNKÓW EKONOMICZNYCH NA RYNEK PRACY
(Dual studies from the perspective of future transition of the students at the economic faculties to the labor market)

Authors: Izabela Ostoj
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Keywords: dual studies labor market employers students
Year of publication:2016
Page range:12 (189-200)
Klasyfikacja JEL: A23
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The aim of this paper is to present the concept of dual studies as a form combining education at tertiary level with professional experience acquisition, which prepares future graduates for fluent transition into labor market and onward efficient competing regarding the requirements declared by employers. The article provides a range of arguments confirming a hypothesis which states that numerous virtues dual studies observed abroad as well as at some Polish universities enforce introducing it also at economic faculties. The empirical part of the paper was based on the results of authors survey study conducted in years 2014–2016 at the University of Economics in Katowice. The study showed that dual studies were preferred by students to other options.
Download file

Article file

Bibliography

1.Becker G. (1993). Nobel Lecture: The Economic Way of Looking Behavior. Journal of Political Economy, 3, 385–409.
2.Bedrunka, K., Bucka, M., Grochalski, M., Koziarski, S., Kurys, B., Malik, K., Mroczek, E., Sitko, D., Ulbrich, R., Wilding, K. (2014). Model kształcenia dualnego na Uniwersytecie Opolskim. Raport z prac zespołu ekspertów. Opole: UO – Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości.
3.Dziedziczak-Foltyn, A., Brzeziński, K. (2013). Kształcenie zawodowe i kształcenie dualne w Polsce i województwie łódzkim. Stan obecny i perspektywy rozwoju. Łódź: ASM Centrum Badań i Analiz Rynku.
4.Graf, L. (2013), The Hybridization of Vocational Training and Higher Education in Austria, Germany and Switzerland. Opladen, Berlin, Toronto: BudrichUniPress Ltd.
5.GUS (2016). Aktywność Ekonomiczna Ludności Polski. Pobrane z: www.stat.gov.pl (18.05.2016).
6.Kabaj, M. (2000). Efektywność kształcenia zawodowego w wybranych krajach. Przewaga systemu dualnego. W: U. Jeruszka (red.), Efektywność kształcenia zawodowego (s. 173–199). Warszawa: IPiSS.
7.Marry, C. (1997), Education, Vocational Training and Employment in Germany. W: A. Jobert, C. Marry, L. Tanguy, H. Rainbird (red.), Education and Work in Great Britain, Germany and Italy (s. 13–29). London, New York: Routledge.
8.Rollnik-Sadowska, E. (2015). Dobre praktyki w zakresie rozwiązań systemowych w kształceniu zawodowym na przykładzie niemieckiego systemu dualnego. Polityka Społeczna, 5–6, 28–32.
9.www.studia-dualne.pl (18.04.2016).
10.www.uni.opole.pl (18.04.2016).