Pedagogika Szkoły Wyższej

ISSN: 2083-4381    OAI    DOI: 10.18276/psw.2017.2-09
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Issue archive / 2/2017 (22)
Między obojętnością a zaangażowaniem. Źródła dylematów decyzji wyborczych studentów
(BETWEEN INDIFFERENCE AND INVOLVEMENT. THE SOURCES OF STUDENTS’ ELECTORAL DECISIONS)

Authors: Ilona Kość
Uniwersytet Szczeciński
Keywords: electoral participation higher education students politics
Year of publication:2018
Page range:11 (99-109)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Not everything what is currently happening at the point of contact among politics, political culture and academic youth can explain the defectiveness of young democracy. The diagnosis of Polish society indicates low involvement level in sociopolitical life, and thus a poor condition of democracy in Poland. It is a sufficient reason to undertake interdisciplinary explanatory research on decision and behaviour causes, resulting in lack of activity in particular of students of higher education institutions. Assuming that, the participation in elections is fundamental for democracy and thereby citizens ensure themselves the right to consciously codecide about their future, It becomes clear, that the mission of higher education institutions is to explain the world, provide education of tolerant attitude towards other’s opinions and, foremost, to shape the culture of dialogue – related to the ability of expressing views and beliefs. While analysing the participations of students in elections and seeking for reasons of their dilemmas, the question of whether and what is the position of higher education institutions in the dialogue about politics.
Download file

Article file

Bibliography

1.Banaszak, B. (2012). Prawo konstytucyjne. Warszawa: C.H. Beck.
2.Cześnik, M. (2009). Partycypacja wyborcza Polaków. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych. Dahl, R. (1995). Demokracja i jej krytycy. Kraków: Wydawnictwo Znak.
3.Dekret „O ordynacji wyborczej do Sejmu Ustawodawczego”. Dz.U. 1918, nr 18, poz. 46.
4.Guzik, A., Marzęcki, R., Stach, Ł. (2015). Pokolenie ’89. Aksjologia i aktywność młodych Polaków.
5.Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.
6.Kodeks „Dobre praktyki w szkołach wyższych” (2007). Kraków: Fundacja Rektorów Polskich. Martin, H.P., Schuman, H. (1999). Pułapka globalizacji. Atak na demokrację i dobrobyt. Wrocław:
7.Wydawnictwo Dolnośląskie.
8.Misja społeczna uniwersytetu w XXI wieku (2015). Dokument opracowany przez Zespół pod kie-
9.runkiem A. Szostka. Warszawa: Fundacja Rektorów Polskich.
10.Państwowa Komisja Wyborcza, (2015). Pobrano z: http://prezydent2015.pkw.gov.pl/ 319_Polska
11.oraz http://pkw.gov.pl (25.09.2017).
12.Pęczak, M. (2016). Czy Polacy nie potrzebują już kultury wysokiej. Pedagogika bezwstydu, czyli
13.czas dla mas. Polityka, 20 lipca 2016, 19–21.
14.Przybylski, B.J. (2014). Zaangażowanie polityczne młodzieży. Warszawa: Wydawnictwo Adam
15.Marszałek.
16.Przybylski, B.J. (2015). Internet jako czynnik zmian politycznych na świecie i w Polsce. Miscella-
17.nea Anthropologica et Sociologica, 16 (2), 169–182.
18.Reykowski, J. (1995). Subiektywne znaczenia pojęcia „demokracja” a ujmowanie rzeczywistości
19.politycznej. W: Potoczne wyobrażenia o demokracji. Psychologiczne uwarunkowania i konsekwencje
20.(s. 51–66). Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN.
21.Skarżyńska, K. (2011). Człowiek a polityka. Zarys psychologii politycznej. Warszawa: Scholar.
22.108 Ilona Kość
23.Skarżyńska, K. (2011). Psychologiczne czynniki rozwoju: przekonania i szczęście. W: P. Kozłow- ski (red.), Węzeł polski. Bariery rozwoju z perspektywy ekonomicznej i psychologicznej (s. 19–30). Warszawa: Księgarnia Ekonomiczna.
24.Szaban, D., Lisowski, K. (2014). Strategie zachowań politycznych młodzieży w dobie kryzysu (polskiej demokracji). Rocznik Lubuski, 40, 2a, 259–274.
25.Szafraniec, K. (2012). Dojrzewający obywatele dojrzewającej demokracji. Warszawa: Instytut Oby- watelski.
26.Szczegóła, L. (2013). Bierność obywateli. Apatia polityczna w teorii demokratycznej partycypacji. War- szawa: Elipsa Dom Wydawniczy.
27.Szostek, A. (2015). Program rozwoju szkolnictwa wyższego do 2020 roku. Część II: Misja społeczna uni- wersytetu w XXI wieku. Warszawa: Fundacja Rektorów Polskich.
28.Turska-Kawa, A. (2012). Aktywizacja polityczna młodych. W: A. Turska-Kawa (red.), Polityka w opinii młodych. Idee – instytucje – obywatele (s. 29–47). Katowice: Wydawnictwo REMAR.
29.Twardowski, K. (2011). O dostojeństwie Uniwersytetu. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Po- znańskiego.
30.Wloka, A. (2014). Stan świadomości politycznej młodego społeczeństwa w Polsce – jak demo- kratyzacja wpływa na partycypację polityczną. Krytyka.org. Pobrano z http://krytyka.org/ stan-swiadomosci-politycznej-mlodego-spoleczenstwa-w-polsce-jak-demokratyzacja- wplywa-na-partycypacje-polityczna/ (10.09.2017).
31.Wojtalik, M. (2015). Wyniki wyborów: PiS przejmuje Polskę a prawica młodzież. Newsweek, 26 października 2015. Pobrano z: http://www.newsweek.pl/polska/szczegolowe-wynik- i-wyborow-parlamentarnych-2015-jak-glosowaly-wojewodztwa,artykuly,372966,1.html (10.09.2017)
32.Zespół Gazety Wyborczej (2015). Wybory prezydenckie. Wyborca Kukiza? Wykształcony, mło- dy i wkurzony. A kto głosował na Dudę i Komorowskiego?, Gazeta Wyborcza, 11 maja 2015. Pobrano z: http://wyborcza.pl/1,76842,17896394,Wybory_prezydenckie__Wyborca_Kukiza__ Wyksztalcony_.html (10.09.2017).
33.Zespół wnp.pl/ Parlamentarny.pl (2015). Frekwencja w wyborach: dlaczego Polacy nie głosu- ją? Wnp.pl / Parlamentarny.pl. Pobrano z: http://www.parlamentarny.pl/spoleczenstwo/frek-
34.wencja-w-wyborach-dlaczego-polacy-nie-glosuja,1221.html (16.10.2015).