Central European Journal of Sport Sciences and Medicine

ISSN: 2300-9705     eISSN: 2353-2807    OAI    DOI: 10.18276/cej.2016.4-03
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  DOAJ

Issue archive / Vol. 16, No. 4/2016
Diversity of Nutrition among Male and Female Ukrainian Students

Authors: Józef Bergier
Pope John Paul II State School of Higher Education, Biała Podlaska, Poland

Barbara Bergier
Pope John Paul II State School of Higher Education, Biała Podlaska, Poland

Anatolii Tsos
Lesya Ukrainka Eastern European National University in Lutsk, Ukraine
Keywords: Ukraine female students male students nutrition
Data publikacji całości:2016
Page range:9 (23-31)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Adequate nutrition is one of the most important factors of a good state of health. The objective of the study was recognition of the mode of nutrition and behaviours related with concern about silhouette among students from the Ukraine. Materials and Method. The study was conducted in 2013 among 2,125 students, including 1,291 females and 834 males, from 12 study specialties at the National University in Lutsk. The method of a diagnostic survey was applied with the use of a questionnaire. The study showed significant differences in the regularity of consumption of meals to the benefit of males. Females, in their behaviours, more frequently avoided eating, felt fear of gaining weight, and lost control over eating. With respect to behaviours related with concern about silhouette, females significantly more often applied exercises in order to reduce body weight, while males in order to gain body weight. A positive behaviour in both sexes was a trace application of drugs and other pharmacological means to improve own silhouette.
Download file

Article file

Bibliography

1.Antal, M., Nagy, K, Regöly-Mérei, A., Bíró, L., Szabó, C., Rabin, B. (2006). Assessment of cardiovascular risk factors among Hungarian university students in Budapest. Ann Nutr Met, 50, 103–107. DOI: 10.1159.
2.Brunt, A.R., Rhee, Y.S. (2008). Obesity and lifestyle in U.S. college students related to living arrangements. Appetite, 51, 615–621.
3.Delinsky, S.S., Wilson, G.T. (2008). Weight gain, dietary restraint, and disordered eating in the freshman year of college. Eating Beh, 9, 82–90.
4.Falkowska, M. (2000). Raport COBOS – komunikat z badań: nawyki żywieniowe i upodobania kulinarne Polaków. Retrived from: www. cobos.pl (17.11.2007).
5.Gacek, M. (2004). Ilościowa ocena sposobu odżywiania się i preferencje żywieniowe studentów specjalizacji trenerskiej w Krakowie. Kul. Fiz., 9–10, 15–16.
6.Jasnos, I., Anuszewska-Mastalerz, K., Gój, K., Cieślik, A., Włodarczyk, I., Wanot, J. (2003). Styl żywienia studentek zamieszkujących w domach akademickich. Annales Universitatis Mariae-Curie Skłodowska Lublin Polonia, LVIIII, Suppl. XIII, Sectio D, 98, 531–535.
7.Karina, S., Rektor, Z. (2005). Wybrane elementy stylu życia studentów kształcących się na specjalnościach związanych z medycyną. Annales Universitatis Mariae-Curie Skłodowska Lublin Polonia, LX. Suppl. XVI, Sectio D, 481, 125–129.
8.Kiziltan, G., Karabudak, E., Unver, S., Sezgin, E., Unal, A. (2006). Prevalence of bulimic behaviours 54321and trends in eating attitudes among Turkish late adolescents. Adolescence, 41, 677–689.
9.Krzych, Ł. (2004). Analiza stylu życia studentów Śląskiej Akademii Medycznej. Zdr. Publ., 114 (1), 67–70.
10.Łaszek, M., Nowacka, E. Gawron-Skarbek, A., Szatko, F. (2011). Negatywne wzorce zachowań zdrowotnych studentów. Część III. Aktywność ruchowa i nawyki żywieniowe. Probl. Hig. Epidemiol., 92 (3), 461–465.
11.Malara, B., Góra-Kupilas, K., Jośko, J. (2006). Odżywianie się i inne elementy stylu życia studentów Politechniki Śląskiej – doniesienia wstępne. Zdr. Publ., 116 (1), 132–134.
12.Mammas, I., Bertsias, G., Linardakis, M., Moschandreas, J., Kafatos, A. (2006). Nutrient intake and food consumption among medical students in Greece assessed during a clinical nutrition course. Int J Food Sci Nutr, 55, 17–26.
13.Medrela-Kuder, E. (2003). Zainteresowanie problematyka żywienia przez studentów krakowskiej Akademii Wychowania Fizycznego. Żyw. Człow. Metab., 2 (30), 1–2.
14.Mięsowicz, I., Palus, D. (2002). Zachowania prozdrowotne studentów Akademii Pedagogiki Specjalnej. In: A. Malinowski (ed.), Ontogeneza i promocja zdrowia w aspekcie medycyny, antropologii i wychowania fizycznego (pp. 182–188). Zielona Góra: Wydawnictwo Uniwersytetu Zielonogórskiego.
15.Olędzka, R., Moczydłowska, I., Rogalska-Niedźwiedź, M. (2002). Ocena ilościowa sposobu żywienia studentów Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej w roku akademickim 1999/2000. Bromat. Chem., Toksykol., 35 (4), 310–322.
16.Olędzka, R., Węgłowska, K., Szczepańska-Chudy, A., Bobrowska, B. (2004). Ocena ilościowa sposobu żywienia studentów Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej w Warszawie w roku akademickim 2002/2003. XIX Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego „Farmacja – tradycja i nowoczesność”. Wrocław.
17.Paśko, P., Krośniak, M., Chłopicka, J. Zagrodnik, I., Zachwieja, Z. (2005). Ocena sposobu żywienia studentów Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medium Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w latach 2003 i 2004. Część I: Składniki mineralne. Żyw. Człow. Metab., 32, 660–667.
18.Popova-Ramova, E. (2015). Healthy lifestyle behaviors and nutritional habits of medical staff students. International Journal of Current Microbiology and Applied Sciences, 4 (10), 256–262.
19.Rasińska, R. (2009). Nawyki żywieniowe studentów w zależności od płci. Nowiny Lekarskie, 81, 354–359.
20.Smorczewska-Czupryńska, B., Ustymowicz-Farbiszewska, J., Cymek, P., Dubiel, J., Karczewski, J. (2009). Analiza wartości energetycznej całodziennych racji pokarmowych (CRP) studentek UM w Białymstoku oraz zawartości w nich podstawowych składników odżywczych. Bromat. Chem. Toksykol., XLII (3), 714–717.
21.Socha, K., Borawska, H.M., Markiewicz, R., Charkiewicz, W. (2009). Ocena sposobu odżywiania studentek Wyższej Szkoły Kosmetologii i Ochrony Zdrowia w Białymstoku. Bromat. Chem. Toksykol., XLII (3), 704–708.
22.Stefańska, E., Ostrowska, J., Czapska, D, Karczewski, J. (2005). Ocena poziomu spożycia wybranych składników mineralnych (Na, K, P, Ca, Mg, Fe, Zn) występujących w całodziennych racjach pokarmowych studentów AMB. Bromat. Chem. Toksykol., 38, 209–211.
23.Szponar, B., Krzyszycha, R. (2009). Ocena sposobu odżywiania studentów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w roku akademickim 2007–2008. Bromat. Chem. Toksykol., XLII (2), 111–116.
24.Wojciechów-Gazel, M., Mickiewicz, A., Krzyśków, A. (2013). Aktywność fizyczna i sposób odżywiania studentek fizjoterapii i europeistyki, a styl ich życia. Zdr. Publ., 123 (1), 19–23.
25.Wyka J., Żechałko-Czajkowska, A. (2007). Ocena sposobu żywienia studentów I roku Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Roczn. PZH., 51, 1, 327–332.
26.Zarzecka-Baran, M., Wojdak-Haasa, E. (2008). Zachowania zdrowotne studentów Akademii Medycznej w Gdańsku – sposób odżywiania. Probl. Hig. Epidemiol., 89 (1),146–150.