Central European Journal of Sport Sciences and Medicine

ISSN: 2300-9705     eISSN: 2353-2807    OAI    DOI: 10.18276/cej.2019.4-01
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  DOAJ

Issue archive / Vol. 28, No. 4/2019
Somatic and typological differentiation of first-year male and female students from the Jozef Pilsudski University of Physical Education in Warsaw"

Authors: Karol Gryko
Chair of Sport, Department of Athletics and Sports Games, Jozef Pilsudski University of Physical Education, Warsaw, Poland

Anna Kopiczko
Chair of Biomedical Sciences, Department of Anthropology and Health Promotion, Jozef Pilsudski University of Physical Education, Warsaw, Poland

Krzysztof Krawczyk
Center of Physical Culture, Maria Curie-Sklodowska University, Lublin, Poland

Iwona Maliszewska
Chair of Sport, Department of Athletics and Sports Games, Jozef Pilsudski University of Physical Education, Warsaw, Poland

Krzysztof Perkowski
Chair of Sport, Department of Athletics and Sports Games, Jozef Pilsudski University of Physical Education, Warsaw, Poland
Keywords: anthropometry endomorphy mesomorphy ectomorphy students
Data publikacji całości:2019
Page range:10 (5-14)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

University education is a period of human life when lifestyles or person’s activity are critical to the development of somatic build, while identification of the somatotype allows for corrections or recommendation of effective physical activity programmes. The main aim of this study was to assess selected features of body build and to identify somatotypes of young people at early stages of education at Jozef Pilsudski University of Physical Education in Warsaw depending on the field of study. The study examined 394 students of physical education (PE) and sport (S). Anthropometric measurements were the main research method used in the study. Physical body build (somatotype) was identified using the Heath-Carter method. The ANOVA/MANOVA analysis of variance was employed to determine the significance of differences in values of anthropometric and somatic characteristics between the groups of students. Students of physical education were characterized by a somatotype with a code of 3.08-4.6-2.62 (endomorphic mesomorph). In students of sport, the somatotype code was 3.0-4.58-2.37 (endomorphic mesomorph). Compared to S students, significantly (p < 0.05) higher values (by 10.5%) of the ectomorphy component were found in PE students. The results revealed the need for more research into the somatic build of students of physical education, taking into account the changes in their living conditions (including socio-economic environment), since graduates are expected to promote physical activity in the future. It is also necessary to carry out identical research at the end of studies in order to evaluate the effect of university curricula on the somatic build of students.
Download file

Article file

Bibliography

1.Alizadeh, Z., Kordi, R., Rostami, M., Mansournia, M.A., Hosseinzadeh-Attar, S.M., Fallah, J. (2013). Comparison Between the Effects of Continuous and Intermittent Aerobic Exercise on Weight Loss and Body Fat Percentage in Overweight and Obese Women: A Randomized Controlled Trial. International Journal of Preventive Medicine, 4 (8), 881-888.
2.Barabasz, Z., Zadarko, E. (2010). Diagnoza stanu i perspektywa zmian w obrębie studenckiej kultury fizycznej. In: Z. Barabasz, E. Zadarko (eds), Aktywność przez całe życie. Zdrowie i sprawność studentów pod kontrolą (pp. 47-76). Krosno: PWSZ.
3.Brničević, M.M., Duplančić, D., Jukić, J. (2014). Differences in some morphological characteristics between students of faculty of economics and faculty of kinesiology in Split. Research in Physical Education, Sport and Health, 3 (2), 113-118.
4.Carter, J.E.L. (2002). The Heath-Carter Anthropometric Somatotype-Instruction Manual. Revised. San Diego: San Diego State University.
5.Carter, J.E.L., Heath, B. (1990). Somatotyping. Development and applications. Cambridge: University Press.
6.Charzewska, J., Kopiczko, A., Bieńko, N., Pastuszak, A. (2017). Przewodnik do ćwiczeń z Antropologii. Część I. Zeszyt naukowo metodyczny. Warszawa: AWF.
7.Cynarski, W.J., Obodyński, K., Litwiniuk, A. (2005). The technical advancement and a level of chosen coordination motor abilities of people practicing karate. In: J. Sadowski (ed.), Coordination motor abilities in scientific research (pp. 428-433). Biała Podlaska: University School of Physical Education in Warsaw.
8.Czajkowska, A., Mazurek, K., Lutosławska, G., Żmijewski, P. (2010). Zależność pomiędzy dziennym wydatkiem energetycznym a wybranymi wskaźnikami somatycznymi i fizjologicznymi studentów AWF. In: K. Buśko, J. Charzewska, K. Kaczanowski (eds), Współczesne metody badań aktywności sprawności i wydolności fizycznej człowieka (pp. 58-69). Warszawa: AWF.
9.Ekblom, B., Engström, L.M., Ekblom, O. (2007). Secular trends of physical fitness in Swedish adults. Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports, 3, 267-273.
10.Ekelund, U., Brage, S., Franks, P.W., Hennings, S., Emms, S., Wareham, N.J. (2005). Physical activity energy expenditure predicts changes in body composition in middle-aged healthy whites: effect modification by age. American Journal of Clinical Nutrition, 81 (5), 964-9.
11.Hickner, R.C., Mehta, P.M., Dyck, D., Devita, P., Houmard, J.A., Koves, T., Byord, P. (2001). Relationship between fat-to-fat-free mass ratio and decrements in leg strength after downhill running. Journal of Applied Physiology, 90, 1334-1341.
12.Huang, T.T., Harris, K.J., Lee, R.E., Nazir, N., Born, W., Kaur, H. (2003). Assessing overweight, obesity, diet and physical activity in college students. Journal of American College Health, 52 (2), 83-86.
13.Kaźmierczak, A., Bolesławska, I., Główka, A., Dzięcioł, M., Przysławski, J. (2012). Ocena wybranych parametrów antropometrycznych wśród młodzieży akademickiej Poznania. Bromatologi i Chemia Toksykologiczna, 45 (3), 1099-1104.
14.Kromhout, D., Bloemberg, B., Seidell, J.C., Nissinen, A., Menotti, A. (2001). Physical activity and dietary fiber determine population body fat levels: the Seven Countries Study. International Journal of Obesity and Related Metabolic Disorders, 25 (3), 301-6.
15.Maaroos, J., Landor, A. (2001). Anthropometric indices and physical fitness in university undergraduates with different physical activity. Anthropologischer Anzeiger, 59 (2), 157-163.
16.Milicer, H., Skibińska, A., Skład, M. (1974). Trend sekularny wielkości i proporcji ciała młodzieży akademickiej. Wychowowanie Fizyczne i Sport, 18 (4), 63–71.
17.Mirek, W., Mleczko, E. (2005). Ocena znaczenia głównych czynników środowiskowych w kształtowaniu podstawowego komponentu sprawności (VO2max) w ramach koncepcji Health-Related Fitness. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Vol. LX. SUPPL. XVI. 323 Sectio D.
18.Mleczko, E., Januszewski, J. (2009). Long-term trends of changes in physical and motor development observed among Cracovian students. Kinesiology, 46, 65-79.
19.Nikbakht, M. (2011). Relationships between somatotype, anthropometry and physical fitness variables in untrained university students. Journal of Physical Education and Sport, 11 (2), 211-214.
20.Pasiut, U. (2012). Stan biologiczny studentów i studentek akademii wychowania fizycznego na tle ogółu młodych osób dorosłych studiujących w największych państwowych uczelniach Krakowa. Antropomotoryka, 60, 111-122.
21.Peterson, J., Koskel, S. (2006). Relations between body build and foodstuffs consumption in female students (aged 17–23 years) of the University of Tartu. Papers on Anthropology, 15, 150-177.
22.Phaswana, M., Ramalivhana, F.W., Amusa, L.O. (2015). Body composition and cardiorespiratory endurance profiles of students at the Centre for Biokinetics, Recreation and Sport Science, University of Venda, South Africa. African Journal for Physical, Health Education, Recreation and Dance, 2, 401413.
23.Raschka, C., Aichele, S.K. (2014). Correlations between somatotypes and nutritional intake in sports students. Papers on Anthropology, 23 (2), 96104.
24.Saczuk, J., Wasiluk, A., Wilczewski, R., Wilczewski, A. (2016). Differences in body build and physical fitness of PE students from the faculty of physical education and sport in Biała Podlaska in the years 1989, 2004, and 2014. Polish Journal of Sport and Tourism, 23 (4), 212-215.
25.Saritas, N., Özkarafaki, I., Pepe, O., Büyükipekçi, S., Çoksevim, B. (2010). The investigation somatotype profiles of university students. Ovidius University Annals, Series Physical Education and Sport /Science, Movement and Health, 10 (2), 288-294.
26.Stachoń, A., Burdukiewicz, A., Pietraszewska, J., Andrzejewska, J. (2012). Changes in body build of AWF students 19672008. Can a secular trend be observed? Human Movement, 2, 109-119.
27.Stachoń, A., Pietraszewska, J., Burdukiewicz, A., Andrzejewska, J. (2013). Wpływ aktywności fizycznej na poziom otłuszczenia młodych kobiet. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 19 (2), 188-192.
28.Teixeira, P.J., Sardinha, L.B., Going, S.B., Lohman, T.G. (2001). Total and regional fat and serum cardiovascular disease risk factors in lean and obese children and adolescents. Obesity Research, 9 (8), 432-42.
29.Tjønna, A.E., Lee, S.J., Rognmo, Ø.R., Stølen, T.O., Bye, A., Haram, PM., Loennechen, J.P.,
30.Al-Share, Q,Y., Skogvoll, E., Slørdahl, S.A., Kemi, O.J., Najjar, S.M., Wisløff, U. (2008). Aerobic Interval Training Versus Continuous Moderate Exercise as a Treatment for the Metabolic Syndrome: A Pilot Study. Circulation, 118 (4), 346-354.
31.Truter, L., Pienaar, A.V., DuToit, D. (2010). Relationships between overweight, obesity and physical fitness of nine- to twelve-year-old South African children. South African Family Practice, 52 (3), 227-33.
32.Tzarova, R. (2013). Somatotypes particularities of the high students from profiled groups in swimming. Activities in Physical Education and Sport, 3 (1), 4-7.
33.Vedat, A. (2013). Somatotypes of Male Whitewater Canoe Athletes of the Turkish National Canoe Team. African Journal of Agricultural Education, 1 (3), 051–055.
34.Weiner, J.S., Lourie, J.A. (1969). Human Biology, A guide to Field Methods, IBP Handbook no 9, Oxford and Edinburgh.
35.Yildiz, Y., Karakaş, S., Güneş, H., Köse, H. (2009). Reflection of sport awareness on body composition in students at the School of Physical Education and Sports. Medical Journal of Trakya University, 26 (3), 249-255.