Central European Journal of Sport Sciences and Medicine

ISSN: 2300-9705     eISSN: 2353-2807    OAI    DOI: 10.18276/cej.2019.1-02
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  DOAJ

Issue archive / Vol. 25, No. 1/2019
Prevalence of Depressive Symptoms among Young Adults in Szczecin

Authors: Marta Stępień-Słodkowska
Faculty of Physical Culture and Health Promotion, University of Szczecin, Poland

Hanna Kostkiewicz
Faculty of Physical Culture and Health Promotion, University of Szczecin, Poland

Katarzyna Kotarska
Faculty of Physical Culture and Health Promotion, University of Szczecin, Poland

Bożena Kawicka
The Clinic of Somatopsychology and Psychotherapy for Children and Adults, Szczecin, Poland
Keywords: depression mood reduction Beck Depression Inventory students
Data publikacji całości:2019-03-31
Page range:7 (15-21)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Depressive disorders have become one of the greatest health problems of the modern society, with about 350 million people suffering from depression around the world (WHO). The aim of this study was to determine the prevalence of symptoms of depressed mood and symptoms indicating the possibility of depression or its progression among young people living in the city of Szczecin, Poland. Data from 150 students (107 women and 43 men) from one of the local universities constituted the material for this anonymous study which was based on the Beck Depression Inventory – 21 questions assessing the severity of depressive symptoms. Our results showed that 78% of women and 89% of men did not show symptoms of depression (Fig. 1). The incidence of mild depressive episodes was revealed in 15% of women and 7% of men, moderate episodes in 3% of women and 2% of men, and severe depression in 4% of women and 2% of men.
Download file

Article file

Bibliography

1.Babbie, E. (2009). Podstawy badań społecznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
2.Beck, A.T., Ward, C.H., Mendelson, M., Mock, J., Erbaugh, J. (1961). An inventory for measuring depression. Archives of General Psychiatry, 4, 53–63.
3.Białkowska, J., Mroczkowska, D., Zomkowska, E., Rakowska, A. (2014). Ocena zdrowia psychicznego studentów na podstawie Skróconego Kwestionariusza Zdrowia Pacjenta. Hygeia Public Health, 49 (2), 365–369.
4.Dahlin, M., Joneborg, N., Runeson, B. (2005). Stress and depression among medical students: a cross-sectional study. Med Educ, 39, 594–604.
5.Gregorczuk, A. (2008). Związek zaburzeń depresyjnych nawracających z płcią psychologiczną i sposobami radzenia sobie w sytuacjach stresowych. Psychiatria, 25 (1), 13–22.
6.Hallstrom, C., McClure, N. (2007). Depresja. Odpowiedzi na pytania. Wrocław: Elsevier Urban & Partner.
7.Han, C., Pae, C. (2015). Pain and depression: a neurobiological perspective of their relationship. Korean Neuropsychiatric Association. DOI: 10.4306/pi.2015.12.1.1. https://forumprzeciwdepresji.pl (17.09.2018).
8.Jaworska, L., Morawska, N., Morga, P., Szczepańska-Gieracha, J. (2014). Analiza częstości występowania objawów depresyjnych wśród studentów Wydziału Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu w kontekście planów zawodowych. Fizjoterapia, 22 (3), 10–22.
9.Kerling, A., Tegtbur, U., Gützlaff, E., Kück, M., Borchert, L., Ates, Z., von Bohlen, A., Frieling, H., Hüper, K., Hartung, D., Schweiger, U., Kahl, K.G. (2015). Effects of adjunctive exercise on physiological and psychological parameters in depression: a randomized pilot trial. Journal of affective disorders, 177, 1–6.
10.Kużel, A., Krajewska-Kułak, E., Śmigielska-Kuzia, J. (2015). Percepcja depresji w wybranych grupach społecznych. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 21 (3), 295–302.
11.Lewinsohn, P.M., Hops, H., Roberts, R.E., Seeley, J.R., Andrews, J.A. (1993). Adolescent psychopathology: I. Prevalence and incidence of depression and other DSM-III – Disorders in high school students. J Abnormal Psychol, 102 (1), 133–144.
12.Marek, K., Białoń, P., Wichowicz, H., Melloch, H., Nitka-Siemińska, A. (2005). Przesiewowa ocena rozpowszechnienia objawów depresyjnych i lękowych wśród studentów Akademii Medycznej w Gdańsku. Psychiatria, 2 (4), 217–224.
13.Mojs, E., Bartkowska, W., Kaczmarek, Ł.D., Ziarko, M., Bujacz, A., Warchoł-Biedermann, K. (2015). Właściwości psychometryczne polskiej wersji skróconej Skali Depresji Kutchera dla Młodzieży (Kutcher Adolescent Depression Scale) – pomiar depresji w grupie studentów. Psychiatria Polska, 49 (1),135-144.
14.Pietras, T., Witusik, A., Panek, M., Zielińska-Wyderkiewicz, E., Kuna, P., Górski, P. (2012).Nasienie depresyjności u studentów kierunku pedagogika. Pol Merk Lek, 32 (189), 163–166.
15.Pużyński, S. (2009). Depresje i zaburzenia efektywne. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.
16.Radochoński, M. (2001). Podstawy psychopatologii dla pedagogów. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
17.Rosal, M.C, Ockene, I.S, Ockene, J.K, Barrett, S.V, Ma, Y., Hebert, J.R. (1997). A Longitudinal study of students’ depression at one medical school. Acad Med, 72 (6), 542–546.
18.Smith, K. (2014). Menthal health: a world of depression. Nature, 13 (515), 181–190. DOI: 10.1038/515180a.
19.Święcicki, Ł. (2002). Depresja – definicja, klasyfikacja, przyczyny. Warszawa: Via Medica.
20.Ufnal, M., Wolynczyk-Gmaj, D. (2011). Mózg i cytokiny – wspólne podłoże depresji, otyłości i chorób układu krążenia? Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej, 65, 228–235.
21.Vredenburg, K., Flett, G.L., Krames, L. (1993). Analogue versus clinical depression: a critical reappraisal. Psychol Bull, 113 (2), 327–344.