Search

Result: Found records: 49.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Assessment of Impact of Early Stroke Rehabilitation on Hip Joint Mobility of the Affected Leg in Patients after Cerebrovascular Accidents
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 12, No. 4/2015 2015 Go to
2. Dietary Intake of Antioxidant Vitamins in Diets of Amateur Adults Preparing For a Marathon
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 11, No. 3/2015 2015 Go to
3. Wspomaganie procesów oceny i wyboru strategii firmy za pomocą adaptacyjnej hurtowni danych
(Studia Informatica Pomerania)
ZN 878 SI nr 38 2015 Go to
4. Nowa Ekonomia Instytucjonalna w dydaktyce
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/2 2016 2016 Go to
5. Ocena pracowników jako narzędzie zwiększania ich kompetencji i wyników pracy
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 39/4 2015 2015 Go to
6. Regionalne porozumienia handlowe Unii Europejskiej i EFTA
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 41/1 2015 2015 Go to
7. Potencjał bioklimatyczny polskiego wybrzeża Bałtyku w letnim sezonie turystycznym
(Europa Regionum)
t. 23 2015 2015 Go to
8. Ocena długości sezonu kąpielowego na polskim wybrzeżu Bałtyku
(Europa Regionum)
t. 24 2015 2015 Go to
9. Ocena zamożności gmin na przykładzie wybranych gmin województwa zachodniopomorskiego
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 118 2015 2015 Go to
10. Hurtownia danych z bazą wiedzy w dynamicznym zarządzaniu przedsiębiorstwem
(Studia Informatica Pomerania)
nr 42 2016 Go to
11. Sienkiewicz w Katalonii, czyli jak jedna „mała literatura” staje się słyszalna w drugiej1
(Rocznik Komparatystyczny)
6 (2015) 2015 Go to
12. Determinanty działalności innowacyjnej w grupie mikro i małych przedsiębiorstw w Polsce – regresja logistyczna
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Go to
13. Jednolity Plik Kontrolny - korzyści i koszty cyfryzacji w MSP
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Go to
14. Obciążenie podatkiem u źródła usług niematerialnych nabywanych od podmiotów zagranicznych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Go to
15. Importance of funding sources to the scale of activity of social enterprises
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Go to
16. Sezonowość i zmienność ruchu turystycznego w Polsce
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 3 (35) 2016 2016 Go to
17. Zmiany w sektorze produkcji mleka na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego
(Europa Regionum)
t. 26 2016 2016 Go to
18. Trust in effective relationship management on the procurement market
(Marketing i Zarządzanie)
nr 5 (46) 2016 2016 Go to
19. Ochrona konsumenta w Polsce po 1989 roku jako przedmiot badań naukowych
(Europa Regionum)
t. 25 2015 2015 Go to
20. Finansowe skutki wprowadzenia zryczałtowanego podatku do-chodowego w małych gospodarstwach rolniczych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Go to
21. Jakość w badaniach interpretatywnych rachunkowości zarządczej
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Go to
22. WYBRANE INSTRUMENTY POLITYKI DYWIDEND W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Go to
23. WYBRANE INSTRUMENTY OGRANICZANIA OSZUSTW PODATKOWYCH W PODATKU VAT
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Go to
24. Triangulacja w badaniach rachunkowości zarządczej
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 127 2017 2017 Go to
25. Dietary Intake of Minerals in Diets of Adults Preparing for Marathon
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 18, No. 2/2017 2017 Go to
26. Wartość dla klienta wielokanałowego czynnikiem rozwoju przedsiębiorstwa
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/2 2017 2017 Go to
27. Unia rynków kapitałowych - szanse i zagrożenia z punktu widzenia rozwoju przedsiębiorstwa
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Go to
28. Interakcje między finansowaniem długu publicznego i działalności przedsiębiorstw
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Go to
29. Prawnopodatkowe aspekty pozyskiwania kapitału w ramach finansowania społecznościowego przez mikro i małe przedsiębiorstwa
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Go to
30. Kategorie kosztów decyzyjnych a analiza kosztów relewantnych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2016 2016 Go to
31. Sezonowość w turystyce uzdrowiskowej w województwie zachodniopomorskim
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 3 (39) 2017 2017 Go to
32. Conditions of tourism development in Polish voivodships
(European Journal of Service Management)
Vol. 23, 3/2017 2017 Go to
33. Balanced scorecard jako narzędzie oceny dokonań audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
6/2016 2016 Go to
34. Wykorzystanie psychologicznych koncepcji człowieka w badaniach rachunkowości zarządczej
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 2018 Go to
35. Nadieżda Durowa i początki rosyjskiej autobiografii
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (2) 2014 2014 Go to
36. [rec.] Dorota Kozaryn, Językowy obraz faz życia ludzkiego w utworach Mikołaja Reja, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009.
(Studia Językoznawcze)
t. 9, 2010 2010 Go to
37. Tożsamość człowieka w relacji z Bogiem w ujęciu Abrahama J. Heschela (The problem of human being’s identity in relationship with God in philosophy of Abraham J. Heschel)
(Analiza i Egzystencja)
44 (2018) 2018 Go to
38. Podział majątku wspólnego małżonków po rozwodzie w prawie polskim i gruzińskim – wybrane zagadnienia
(Acta Iuris Stetinensis)
3/2018 (23) 2018 Go to
39. Prevalence of Depressive Symptoms among Young Adults in Szczecin
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 25, No. 1/2019 2019 Go to
40. Evaluation of the relationship of the climbing level of sport climbers with selected anthropometric indicators and diet composition
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 28, No. 4/2019 2019 Go to
41. Publikacje socjologiczne w serii "Prace Instytutu Zachodnio-Pomorskiego w Szczecinie
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 1968 1968 Go to
42. Co wiąże Koszalinian z miastem?
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 1969 1969 Go to
43. Rozwój badań socjologicznych na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1961
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 1964 1964 Go to
44. Socjologiczna problematyka badawcza województwa koszalińskiego
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 5 1965 1965 Go to
45. Wstępny projekt badań socjologicznych nad Szczecinem
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 1964 1964 Go to
46. Rola praktyk studenckich w kształceniu nauczycieli
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2018 (23) 2018 Go to
47. Procesy społeczno-kulturowej urbanizacji w Koszalinie
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 1972 1972 Go to
48. Z prac Sekcji Socjologiczno-Demograficznej Instytutu Zachodnio-Pomorskiego
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 5 1964 1964 Go to
49. Poszarpane biografie, czyli o przesiedlonych i wypędzonych kobietach i dzieciach
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (12) 2019 2019 Go to
Page