Central European Journal of Sport Sciences and Medicine

ISSN: 2300-9705     eISSN: 2353-2807    OAI    DOI: 10.18276/cej.2015.3-08
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  DOAJ

Issue archive / Vol. 11, No. 3/2015
Dietary Intake of Antioxidant Vitamins in Diets of Amateur Adults Preparing For a Marathon

Authors: Anna Kawicka
Department of Dietetics, Wroclaw Medical University, Wrocław

Klaudia Konikowska
Department of Dietetics, Wroclaw Medical University, Wrocław

Aureliusz Kosendiak
Department of Organisation and Management, Wroclaw Medical University, Wrocław

Bożena Regulska-Ilow
Department of Dietetics, Wroclaw Medical University, Wrocław

Dorota Różańska
Department of Dietetics, Wroclaw Medical University, Wrocław

Agnieszka Salomon
Department of Dietetics, Wroclaw Medical University, Wrocław
Keywords: antioxidant vitamins marathon 3-day dietary records
Data publikacji całości:2015
Page range:9 (71-79)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The aim of this study was to evaluate the content of antioxidant vitamins in the diet of amateurs preparing for a marathon. The study group consisted of 92 women (30.8 ±6.7 years old) and 66 men (33.2 ±6.6 years old). Assessment of the content of antioxidant vitamins in the diet of the subjects was made on the basis of the 3-day dietary records. The average content of vitamin A in the diets of women surveyed was 1,296.8 mg/day and 1,499.7 mg/day in the diets of men. The vitamin A content of less than 90% of the norm was observed in the diets of 2.2% women and 9.1% men. The average content of vitamin C in the diet amounted to 130.6 (women) and 111.4 (men) mg/day. Significantly more men than women (30% vs 13%) did not fulfill the norm for vitamin C. The average vitamin E content was higher in the diets of men than in women (15.2 vs 13.0 mg/day; p < 0.0001). The vitamin E content was insufficient compared to norms in the diets of 10% of women and 12% of men. The average content of vitamins A, C and E in the diet of the subjects significantly exceeded the recommendations. The largest proportion of diets, not meeting the stated norms for vitamin C were in the group of men.
Download file

Article file

Bibliography

1.Biesalski H.K., Grimm P. Żywienie. Atlas i podręcznik, ed. D. Gajewska. Elsevier Urban &amp; Partner, Wrocław 2012, 134–146, 154–156.
2.Bloomer R.J., Falvo M.J., Fry A.C., Schilling B.K., Smith W.A., Moore C.A. Oxidative stress response in trained men following repeated squats or sprints. Med Sci Sports Exerc. 2006; 38: 1436–1442.
3.Burke L.M., Read R. A study of dietary patterns of elite Australian football players. Can J Sports Sci. 1988; 13 (1): 15–19.
4.Chalcarz W., Merkiel S., Mikołajczyk A., Nowak E. Spożycie witamin i składników mineralnych w przeddzień meczu, w dzień meczu i po meczu. Bromat Chem Toksykol. 2008; 41: 681–685.
5.Czajka A. Wolne rodniki tlenowe a mechanizmy obronne organizmu. Now Lek. 2006; 75: 582–586.
6.Evans W.J. Vitamin E, vitamin C, and exercise. Am J Clin Nutr. 2000; 72 (suppl): 647–652.
7.Frączek B., Brzozowska E., Morawska M. Nutritional support of physical abilities in a professional athletes’ group. Probl Hig Epidemiol. 2012; 93: 817–823.
8.Gacek M. Evaluation of consumption of selected nutrients in a group of hockey players during the preparation period. Roczn Panstw Zakl Hig. 2010; 61: 259–263.
9.Gleeson M. Immune function in sport and exercise. J Appl Physiol. 2007; 103: 693–699.
10.Gogojewicz A., Kasprzak Z., Pilaczyńska-Szcześniak Ł. Ocena sposobu odżywiania się kobiet aktywnych fizycznie w wieku 20–40 lat. Bromat Chem Toksykol. 2012; 45: 439–445.
11.Grajek W. Przeciwutleniacze w żywności. Aspekty zdrowotne, technologiczne, molekularne i analityczne. Wydawnictwa Naukowo- Techniczne. Warszawa 2007.
12.Hosegawa T. Anti-stress effect of beta-carotene. Ann NY Acad Sci 1993, 691, 281.
13.Hyżyk A., Romankow J. Ocena stanu wysycenia organizmu witaminami antyoksydacyjnymi C i E oraz ich wpływ na wydolność fizyczną młodych sportowców. Rocz Panstw Zakł Hig. 2005; 56: 57–65.
14.Jarosz M. (ed). Normy żywienia dla populacji polskiej – nowelizacja. Instytut Żywności i Żywienia. Warszawa 2012, http://mail.izz.waw. pl/~it/NORMY/NormyZywieniaNowelizacjaIZZ2012.pdf.
15.Johnson R.E., Mastropaolo J.A., Wharton M.A. Exercise, dietary intake and body composition. J Am Diet Assoc. 1972; 61: 399–403.
16.Keith R.E. Ascorbic acid. In: Sports nutrition: vitamins and trace elements, eds. I. Wolinsky, J.A. Driskell. Boca Raton, FL: CRC Press. 1997: 29.
17.Kunachowicz H., Nadolna I., Przygoda B., Iwanow K. Tabele składu i wartości odżywczej żywności. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa 2005.
18.Lange E., Tymolewska-Niebuda B., Szydłowska-Krusiec J. Ocena sposobu żywienia mężczyzn uprawiających piłkę nożną. Med Sport. 2007; 23 (supl. 1): 34.
19.Lukaski H.C. Vitamin and mineral status: effects on physical performance. Nutrition. 2004; 20: 632–644.
20.Moreira A., Delgado L., Moreira P., Haahtela T. Does exercise increase the risk of upper respiratory tract infections? Br Med Bull. 2009; 90: 111–131.
21.Morillas-Ruiz J.M., Villegas Garcia J.A., López F.J., Vidal-Guevara M.L., Zafrilla P. Effects of polyphenolic antioxidants on exerciseinduced oxidative stress. Clin Nutr. 2006; 25: 444–453.
22.Mullinix M.C., Jonnalagadda S.S., Rosenbloom Ch.A., Thompson W.R., Kicklighter J.R. Dietary intake of female U.S. soccer players. Nutr Res 2003; 23: 585–593.
23.Naidu K.A. Vitamin C in human health and disease is still a mystery? An overview. Nutr J. 2003; 2: 7. DOI: 10.1186/1475-2891-2-7.
24.Nazar K. Fizjologia wysiłków fizycznych. In: Medycyna sportowa, eds. A. Jegier, K. Nazar, A. Dziak. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2013, 19–27.
25.Papadopoulou S.K., Papadopoulou S.D., Gallos G.K. Macro- and micro-nutrient intake of adolescent Greek female volleyball players. Int J Sport Nutr Excer Metab. 2002; 12: 73–80.
26.Peters E.M., Goetzsche J.M., Grobbelaar B., Noakes T.D. Vitamin C supplementation reduces the incidence of post race symptoms of upper-respiratory infection in ultramarathon runners. Am J Clin Nutr. 1993; 57: 170–174.
27.Pilis K., Michalski C., Zych M., Pilis A., Jelonek J., Kaczmarzyk A., Pilis W. A nutritional evaluation of dietary behaviour in various professional sports. Rocz Panstw Zakl Hig. 2014; 65: 227–234.
28.Poprzęcki S. Wpływ suplementacji witaminami antyoksydacyjnymi na zdolności wysiłkowe i system obrony antyoksydacyjnej młodych mężczyzn. Med Sport. 2003; 19: 207–216.
29.Radak Z., Taylor A.W., Ohno H., Goto S. Adaptation to exercise-induced oxidative stress: from muscle to brain. Exerc Immunol Rev. 2001; 7: 90–107.
30.Sachdev S., Davies K.J.A. Production, detection, and adaptive responses to free radicals in exercise. Free Radic Biol Med. 2008; 44: 215–223.
31.Sadowska-Krępa E., Kłapcińska B. Witaminy antyoksydacyjne w żywieniu sportowców. Med Sport. 2005; 21: 174–182.
32.Sen C.K. Antioxidants in exercise nutrition. Sports Med. 2001; 31: 891–908.
33.Skarpańska-Stejnborn A., Szyszka K., Zembroń-Łacny A. Wpływ diety wzbogaconej w witaminy antyoksydacyjne na poziom glutationu i zawartość produktów peroksydacji lipidów we krwi wioślarzy. Med Sportiv. 2001; 5 (1): 35–40.
34.Szponar L., Wolnicka K., Rychlik E. Album fotografii produktów i potraw. Prace IŻŻ 96, Instytut Żywności i Żywienia, Warszawa 2008.
35.Valko M., Leibfritz D., Moncol J., Cronin M.T.D., Mazur M., Telser J. Free radicals and antioxidants in normal physiological functions and human disease. Int J Biochem Cell Biol. 2007; 39: 44–84.
36.Venkatraman J.T., Pendergast D.R. Effect of dietary intake on immune function in athletes. Sports Med. 2002; 32: 323–337.
37.Wierniuk A., Włodarek D. Estimation of energy and nutritional intake of young men practicing aerobic sports. Rocz Panstw Zakl Hig. 2013; 64: 143–148.
38.Zapolska J., Witczak K., Mańczuk A., Ostrowska L. Assessment of nutrition, supplementation and body composition parameters on the example of professional volleyball players. Rocz Państw Zakl Hig. 2014; 65: 235–242.