Search

Result: Found records: 7.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Dietary Intake of Antioxidant Vitamins in Diets of Amateur Adults Preparing For a Marathon
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 11, No. 3/2015 2015 Go to
2. Assesment of Dietary Intake and Anthropometric Parametres Among Rugby Union Players
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 8, No. 4/2014 2014 Go to
3. Raportowanie zintegrowane w badaniach naukowych – analiza bibliometryczna
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Go to
4. Raportowanie CSR w piśmiennictwie naukowym – analiza bibliometryczna
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Go to
5. Dietary Intake of Minerals in Diets of Adults Preparing for Marathon
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 18, No. 2/2017 2017 Go to
6. Poziom kompetencji społecznych przyszłego specjalisty do spraw zasobów ludzkich – wyniki badań
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/2 2017 2017 Go to
7. Przestrzenne zróżnicowanie wybranych wskaźników efektywności produkcji w przemyśle makroregionu północnego
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 1980 1980 Go to
Page