Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Issue archive / z. 4 1980
Przestrzenne zróżnicowanie wybranych wskaźników efektywności produkcji w przemyśle makroregionu północnego

Authors: Halina Różańska
Year of publication:1980
Page range:11 (47-57)