Search

Result: Found records: 21.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Dietary Intake of Antioxidant Vitamins in Diets of Amateur Adults Preparing For a Marathon
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 11, No. 3/2015 2015 Go to
2. Influence of Selenium on Oxidative Stress in Athletes. Review Article.
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 14, No. 2/2016 2016 Go to
3. Kształtowanie kompetencji cyfrowych poprzez uczestnictwo w kursach e-learningowych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Go to
4. Zakupy online – wybrane aspekty związane z decyzjami klientów
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 122 2016 2016 Go to
5. Król Saul jako przykład osoby chorej psychicznie w Starym Testamencie
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 23 2016 2016 Go to
6. Dietary Intake of Minerals in Diets of Adults Preparing for Marathon
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 18, No. 2/2017 2017 Go to
7. Ocena zadowolenia pasażerów z jakości usług przewozowych komunikacji miejskiej na przykładzie PKM Jaworzno
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 2 (38) 2017 2017 Go to
8. Zniekształcenia koncepcji CSR w łańcuchu dostaw
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 2 (38) 2017 2017 Go to
9. Rola transportu morsko–rzecznego w europejskim systemie transportowym
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 2 (38) 2017 2017 Go to
10. The Economic Dimension of the Influence of Sectoral Exemptions on the Dynamics of the Differentiation of the Prices of Original Spare Parts for Engine Vehicles in Poland
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 2 (38) 2017 2017 Go to
11. Analiza jakości komunikacji w aglomeracji górnośląskiej
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 2 (38) 2017 2017 Go to
12. Analiza wykorzystania czasu pracy kierowców
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 2 (38) 2017 2017 Go to
13. Możliwości wykorzystania środków publicznych w rozwoju działalności przeładunkowej małych portów morskich na przykładzie portu w Darłowie
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 2 (38) 2017 2017 Go to
14. Analiza jakości usług transportowych świadczonych przez Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 2 (38) 2017 2017 Go to
15. Gleichgewichte auf den Transport-, Verkehrs- und Logistikmärkten
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 2 (38) 2017 2017 Go to
16. Inne strony początkowe
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 2 (38) 2017 2017 Go to
17. Komunikacja wewnętrzna – innowacyjny aspekt współczesnego zarządzania organizacją
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/2 2018 2018 Go to
18. O czeskiej tożsamości kulturowej, mentalności i duchowości
(Rocznik Komparatystyczny)
8 (2017) 2017 Go to
19. Prevalence, attitudes and motivations concerning dietary supplements in sport intake among medical students
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 28, No. 4/2019 2019 Go to
20. Prefiguracja a historiografia Haydena White’a w opowiadaniu Zielone Dzieci Olgi Tokarczuk
(Rocznik Komparatystyczny)
12 (2021) 2021 Go to
21. Przekład a twórczość własna w świetle tłumaczeń polsko-czeskich XVI i XVII wieku
(Rocznik Komparatystyczny)
14 (2023) 2023 Go to
Page