Uniwersytety na rubieżach - Konteksty semantyczne, historyczne, naukowe i edukacyjne

ISBN: 978-83-7972-559-5    ISBN (online): 978-83-7972-560-1    ISSN: 2083-4381    OAI
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / T. 4
From the Higher Teachers’ School to the Jan Kochanowski University in Kielce – the path of the Kielce scientific community towards a classical university

Authors: Małgorzata Stawiak-Ososińska ORCID
Jan Kochanowski University of Kielce

Adam Massalski ORCID
Jan Kochanowski University of Kielce
Keywords: higher education the Jan Kochanowski University Kielce history of the university
Year of publication:2022
Page range:20 (337-356)

Abstract

The roots of the current Jan Kochanowski University of Kielce date back to 1969. At that time, wishing to meet the education demands of the Świętokrzyski region, a decision was made regarding establishing the Higher Teachers’ School (HTS) with a humanistic profile which was supposed to educate the future teachers for primary and secondary schools. Initially the HTS provided education in six fields of study. In 1973 the school was transformed into the Higher School of Pedagogy. The same year education offer of the School was expanded to nine fields of study. In 1981 a division faculty was established in Pitorków Trybunalski which was transformed into School’s Branch in Pitorków Trybunalski in 1999. The prerequisites for the future development of the University consisted not only of expanding University’s education offer and infrastructure but also of meeting the requirements for receiving the rights to confer an academic degree of PhD (the first such rights were granted to the University in 1989). The dynamic development of the institution stimulated and mobilised the local scientific, self-government and church communities to make efforts aimed at transforming the School into a university. Upon the initiative of the Self-government Assembly of the Świętorzyskie voivodeship in November 1996, the Foundation for Development of the HSP was established with the direct goal of effecting the merger between the Technical University of the Świętokrzyskie voivodeship and the HSP and thus forming the Świętokrzyskie University. In 1998 these plans ultimately failed. In 2000 the HSP was transformed into the Świętokrzyska Academy. After four years the Foundation for Development of the Świętokrzyska Academy reactivated under the leadership of deputy Przemysław Gosiewski and in February 2006 the Honorary Committee for Transformation of the Świętokrzyska Academy into the Jan Kochanowski University was formed. The first meeting of the Committee which consisted of scientists, politicians, self-government representatives and clergymen took place in September 2006. At that time the efforts of the scientific community were focused on obtaining the required number of authorisations and rights to confer academic degrees of PhD and habilitated doctor. These efforts were crowned in 2008 with transformation of the Świętokrzyska Academy into the Jan Kochanowski University of Humanities and Natural Sciences. Immediately a decision was made regarding continuing the work with the goal of establishing a classical university. This goal was reached in 2011. Since the 1st of October 2011 the Jan Kochanowski University of Kielce has been operating in Kielce.
Download file

Article file

Bibliography

1.APK 1 (Archiwum Państwowe w Kielcach). Komitet Wojewódzki PZPR w Kielcach, sygn. 11, IX-ta Statutowa Konferencja Wojewódzka PZPR w Kielcach 22.03.1962–23.03.1962.
2.APK 2, Komitet Wojewódzki PZPR w Kielcach, sygn. 13, X Statutowa Wojewódzka Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza (19–20.12.1964).
3.AUJK 1 (Archiwum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach), Akta Rektoratu, R-016, sygn. 3316/23, Protokół ze spotkania inaugurującego pracę Komitetu Honorowego na rzecz utworzenia w Kielcach Uniwersytetu Jana Kochanowskiego 13.02.2006.
4.AUJK 2, Akta Rektoratu, R-016, sygn. 2059/200, Analiza możliwości przekształcenia Akademii Świętokrzyskiej w Uniwersytet.
5.Banaś, G. (2011). 82. posiedzenie Senatu w dniu 5 sierpnia 2011 r. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o nadaniu nowej nazwy Uniwersytetowi Humanistyczno-Przyrodniczemu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Pobrane z: http://ww2.senat.pl/k7/dok/sten/082/spr_82.pdf (12.05.2022).
6.Bródka, P. (1969). Z dziejów walki o wykształcenie wyższe nauczycieli szkoły powszechnej. Przegląd Historyczno-Oświatowy, 2, 173–186.
7.Bryda, W. (1936). Życie i zgon seminariów nauczycielskich w naszym okręgu. Dziennik Urzędowy Kuratorium Okręgu Szkolnego Krakowskiego, 6, 168–172.
8.Burda, P. (2011). Kielecka droga do Uniwersytetu – kalendarium. Pobrane z: https://echodnia.eu/swietokrzyskie/kielecka-droga-do-uniwersytetu-kalendarium-zdjecia/ar/c3-8859301 (10.05.2022).
9.Cetner, L. (1994). Seminarium Nauczycielskie im. Stefana Żeromskiego w Kielcach. Ikar, 6, 28–31.
10.Chmielewski, W. (2007). Edukacja nauczycieli szkół podstawowych po II wojnie światowej. Warszawa: Wydawnictwo Neriton.
11.Chodakowska, J. (1995). Uniwersyteckie studia pedagogiczne. Rozprawy z Dziejów Oświaty, 36, 151–172.
12.Cieśliński, S., Guldon, Z. (1984). Nauka w służbie regionu. Życie Szkoły Wyższej, 11, 37–47.
13.Dekret o kształceniu nauczycieli szkół powszechnych w Państwie Polskim. Dziennik Praw Państwa Polskiego 1919, nr 14, poz. 185.
14.Folder informacyjny. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, b. d. i m. w.
15.Grabowska, D. (2000). Posiedzenie 80 Sejmu RP 3 kadencji z dnia 6 czerwca 2000 roku; Wystąpienie Posła Sprawozdawcy Danuty Grabowskiej. Pobrane z: https://orka2.sejm.gov.pl/Debata3.nsf (28.04.2022).
16.Grzybowski, R. (2010). Wyższe Szkoły Pedagogiczne w Polsce w latach 1946–1956. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
17.Grzybowski, R. (2000). Geneza wyższych szkół pedagogicznych i ich rozwój organizacyjny w latach 1946–1949. Biuletyn Historii Wychowania, 11–12, 35–45.
18.Guldon, Z. (1984). Geneza i rozwój Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach. W: Skład osobowy na rok akademicki 1983–1984 (s. 12–26). Kielce: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach.
19.Jaskiernia, J. (2000). Posiedzenie 80 Sejmu RP 3 kadencji z dnia 6 czerwca 2000 roku; Wystąpienie posła Jerzego Jaskierni. Pobrane z: https://orka2.sejm.gov.pl/Debata3.nsf (28.04.2022).
20.Jaśkowski, B. (2009). Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. W: W. Caban, M.B. Markowski (red.), Droga do uniwersytetu 1969–2009 (s. 75–109). Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego.
21.Kielce zasługują na uniwersytet (1997). Głos Akademicki, 6, 1–2.
22.Kmieciak, M. (2009). Kalendarium. W: W. Caban, M.B. Markowski (red.), Droga do uniwersytetu 1969–2009 (s. 287–315). Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego.
23.Kukulski, J. (2009). Filia w Piotrkowie Trybunalskim. W: W. Caban, M.B. Markowski (red.), Droga do uniwersytetu 1969–2009 (s. 256–271). Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego.
24.Kulpa, J. (1963). Kształcenie nauczycieli szkół powszechnych w Polsce w latach 1918–1939. Wrocław–Warszawa–Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
25.Markowski, M.B. (2009). Wstęp. W: W. Caban, M.B. Markowski (red.), Droga do uniwersytetu 1969–2009 (s. 11–19). Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego.
26.Massalski, A. (1987). Szkolnictwo wyższe w Kielcach w 40-leciu Polski Ludowej. Zarys dziejów. Postulaty badawcze. W: J. Krasuski, Z. Ruta (red.), Główne problemy oświaty i wychowania na Kielecczyźnie w 40-leciu PRL (s. 197–208). Kielce: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach.
27.Massalski, A. (1991). Wstęp. W: A. Massalski (red.), Badania naukowe w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Kielcach w latach 1969–1989 (s. 5–11). Kielce: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach.
28.Okła-Drewnowicz, M. (2011). Posiedzenie 87 Sejmu RP 6 kadencji z dnia 28 lipca 2011 roku; Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży o poselskim projekcie ustawy o nadaniu nowej nazwy Uniwersytetowi Humanistyczno-Przyrodniczemu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wystąpienie posłanki Marzeny Okły-Drewnowicz. Pobrane z: https://orka2.sejm.gov.pl/Debata6.nsf/cf6cd6bc70d259a4c125738c004d6617/f2009c3ba3a9354fc12578dc0030e50c?OpenDocument (30.04.2022).
29.Pieter, J. (1972). Instytut Pedagogiczny w Katowicach. W: B. Suchodolski (red.), Instytuty Pedagogiczne Związku Nauczycielstwa Polskiego (s. 129–147). Warszawa: Nasza Księgarnia.
30.Początki uczelni. Pobrane z: https://web.archive.org/web/20140826133801/http://www.ujk.edu.pl/poczatki_uczelni.html (28.04.2022).
31.Posiedzenie 80 Sejmu RP 3 kadencji z dnia 6.06.2000 roku. Pobrane z: https://orka2.sejm.gov.pl/Debata3.nsf (28.04.2022).
32.Program prof. Adama Kołłątaja, BUJKK (Biblioteka UJK w Kielcach). Dz. Ż. S. kwiecień 1990, k. nlb.
33.Protokół nr XXV/2008 z sesji Rady Miejskiej w Kielcach, która odbyła się w dniu 23 czerwca 2008 roku, w godz. 10.00-14.00, w auli Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Żeromskiego 5. Pobrane z: http://www.bip.kielce.eu/documents/1036567/2703656/prot25_080623.pdf (30.04.2022).
34.Ratajek, Z. (2009). Wydział Pedagogiczny i Artystyczny. W: W. Caban, M.B. Markowski (red.), Droga do uniwersytetu 1969–2009 (s. 111–131). Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego.
35.Renz, R. (2009). Władze uczelni. W: W. Caban, M.B. Markowski (red.), Droga do uniwersytetu 1969–2009 (s. 21–34). Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego.
36.Rozporządzenie Rady Ministrów z 19.06.1969 r. w sprawie utworzenia Wyższych Szkół Nauczycielskich w Bydgoszczy, Kielcach, Olsztynie i Słupsku. Dz.U. 1969 nr 18, poz. 134.
37.Rozporządzenie Rady Ministrów z 29.09.1973 r. w sprawie przekształcenia Wyższych Szkół Nauczycielskich w Kielcach i w Zielonej Górze w Wyższe Szkoły Pedagogiczne. Dz.U. 1973, nr 39, poz. 232.
38.Rozporządzenie Rady Ministrów z 7.09.1979 r. w sprawie nadania Wyższej Szkole Pedagogicznej w Kielcach imienia Jana Kochanowskiego. Dz.U. 1979, nr 21, poz. 127.
39.Ruta, Z. (1983). Pedagogia, wyższe kursy nauczycielskie i instytuty pedagogiczne. W: J. Jarowiecki, B. Nowecki, Z. Ruta (red.), Kształcenie nauczycieli w Polsce Ludowej 1945–1975 (s. 69–71). Kraków: Wydawnictwo Naukowe WSP.
40.Spis nauczycieli szkół wyższych, średnich, zawodowych, seminariów nauczycielskich oraz wykaz zakładów naukowych i władz szkolnych (1926). R. 2, zest. Z. Zagórowski. Warszawa–Lwów: Książnica-Atlas.
41.Sprawozdanie Stenograficzne z 5. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 6 i 7 lutego 2008 r. 5. posiedzenie Senatu w dniu 6 lutego 2008 r. Pobrane z: https://www.senat.gov.pl/gfx/senat/userfiles/_public/k7/dokumenty/stenogram/005/spr5.pdf (28.04.2022).
42.Starościak, J. (1972). Instytut Pedagogiczny Związku Nauczycielstwa Polskiego w Warszawie. W: B. Suchodolski (red.), Instytuty Pedagogiczne Związku Nauczycielstwa Polskiego (s. 38–88). Warszawa: Nasza Księgarnia.
43.Styrcz, S. (1997). W Piotrkowie – na razie filia? Głos Akademicki, 6, 2.
44.Szymański, A. (1975). Zakłady kształcenia nauczycieli w kieleckiem 1945–1970. Kielce: Wyższa Szkoła Pedagogiczna: Związek Nauczycielstwa Polskiego.
45.Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z 27.07.2005. Dz.U. z 2005, nr 164, poz. 1365.
46.Ustawa z 18.03.2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Dz.U. z 2011 r., nr 84, poz. 455.
47.Ustawa z 23.01.2008 r. o nadaniu nowej nazwy Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dz.U. z 2008, nr 39, poz. 227.
48.Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dz.U. z 2005 r. nr 164, poz. 1365, rozdz. 1, art. 3, p. 1,3.
49.Ustawa z 29.07.2011 r. o nadaniu nowej nazwy Uniwersytetowi Humanistyczno-Przyrodniczemu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dz.U. z 2011, nr 185, poz. 1096.
50.Ustawa z 7.06.2000 r. o nadaniu Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach nazwy „Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach”. Dz.U. 2000, nr 60, poz. 696.
51.Walendzik, G. (2001). Obrady Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży w dniu 19 lipca 2001 roku, Wystąpienie posła Grzegorza Walendzika. Pobrane z: https://orka.sejm.gov.pl/Biuletyn.nsf/595effc1afbb8582c1256b6e0044a58a/bafda20b886bc2dec1256b73003e9e0a?OpenDocument (29.04.2022).
52.Wojtyński, W. (1968). Kształcenie i doskonalenie nauczycieli w Polsce Ludowej. W: W. Okoń (red.), Oświata i wychowanie w Polsce Ludowej. Wybrane zagadnienia (s. 123–167). Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych.
53.Wołoszyn, S. (1978). Z najpiękniejszych tradycji Związku Nauczycielstwa Polskiego w kształceniu i doskonaleniu zawodowym nauczycieli. Studia Pedagogiczne, 39, 147–154.
54.Zaproszenie na „Wieczór Kielczan” z sierpnia 1992 roku. BUJKK (Biblioteka UJK w Kielcach) Dokumenty Życia Społecznego, k. nlb.
55.Zarządzenie Ministra Oświaty z 14.06.1954 r. w sprawie utworzenia dwuletnich Studiów Nauczycielskich i likwidacji Wyższych Kursów Nauczycielskich, Dz.U. Ministerstwa Oświaty z 30.06.1954, nr 9, poz. 68.
56.Zarządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z 13.07.1937. w sprawie otwarcia państwowego pedagogium w Kielcach, Dz.U. z 27.07.1937, nr 8, poz. 271.
57.Zdrada, J. (2001). Obrady Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży w dniu 19 lipca 2001 roku, Odpowiedź Jerzego Zdrady. Pobrane z: https://orka.sejm.gov.pl/Biuletyn.nsf/595effc1afbb8582c1256b6e0044a58a/bafda20b886bc2dec1256b73003e9e0a?OpenDocument (29.04.2022).
58.Żukowska, A.M. (2013). Wyższe Szkoły Nauczycielskie jako forma kształcenia nauczycieli wychowania plastycznego na potrzeby szkół podstawowych. Lubelski Rocznik Pedagogiczny, 32, 328–342.