Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI    DOI: 10.18276/pz.2021.36-15
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Issue archive / t. 36 (65) 2021
Wyższe szkolnictwo ekonomiczne w Szczecinie z perspektywy 75-lecia (1946–2021). Od Akademii Handlowej do wydziału Uniwersytetu Szczecińskiego
(Higher economic education in Szczecin from the perspective of 75th anniversary (1946–2021). From Academy of Commerce to Faculty of the University of Szczecin)

Authors: Stanisław Flejterski ORCID
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Ekonomiczny w Szczecinie
Keywords: higher education economic sciences city Szczecin
Year of publication:2021
Page range:16 (405-420)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

In 2021 the academic community of economists in Szczecin celebrate their 75th anniversary. In autumn 1946 the first higher school in the post-war history of Szczecin was established: a Division of Academy of Commerce in Poznań, later transformed into autonomous Academy of Commerce. Its continuation were subsequent scientific units: Higher School of Economics (1950–1955), Faculty of Engineering and Economics of Transport of Technical University of Szczecin (1955–1985), and from 1985 faculty/faculties of economics operating within University of Szczecin (from autumn 2019 the joint faculty is named Faculty of Economics, Finance and Management). In this article an attempt is made to review main facts of the development of science of economy and higher economic education in Szczecin in the years 1946–2021. Particularly, the author’s intent is to mention names of contributors, mainly professors, who in this period mostly influenced the shape and position of the Szczecin centre of economic sciences, by creating scientific schools and educating successors, by their scientific research, publications, contacts with foreign centres and with economic practice, among others.
Download file

Article file

Bibliography

1.Dorobek naukowy pracowników wyższych uczelni szczecińskich, Sekcja Środowiskowa Pracowników Nauki przy Zarządzie Okręgu Związku Zawodowego Nauczycielstwa Polskiego, Szczecin 1952.
2.Downar W. (red.), Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. Wczoraj -dziś-jutro, Szczecin 2011.
3.Filipiak B., Panasiuk A. (red.), Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług US. Tradycja i przyszłość. Jubileusz 18-lecia Wydziału, Szczecin 2008.
4.Flejterski S., Sobczak T., Szkoły naukowe i mistrzowie w szczecińskim ośrodku nauk ekonomicznych w latach 1946- 2016, w: Niedzielski P., Tarczyński W.(red.), Akademicki Szczecin XVI-XXI wiek, WN US, Szczecin 2016.
5.Flejterski S., Stanielewicz J. (red.), Nasz Wydział, WZIEU US, Szczecin 2000.
6.Flejterski S., Stanielewicz J. (red.), Trzymajmy się morza, WZIEU US, Szczecin 2002.
7.Flejterski S., Szewczyk A. (red.), Byli z nami. Wspomnienia i biogramy, Szczecin 2006.
8.Flejterski S., Uwagi w sprawie rozwoju nauk ekonomicznych w latach osiemdziesiątych (na marginesie dyskusji o powołaniu Uniwersytetu Zachodniopomorskiego), Przegląd Zachodniopomorski 1982, nr 1-2.
9.Hozer J., Flejterski S. (red.), Ekonomia w Szczecinie: Jubileusz 55-lecia Wyższego Szkolnictwa Ekonomicznego na Pomorzu Zachodnim (1946-2001), WNEiZ/WZiEU, Szczecin 2001.
10.Kopycińska D, Szewczuk A., Stanielewicz J., 50 lat wyższego szkolnictwa ekonomicznego w Szczecinie, w: Nasza Alma Mater. Wspomnienia absolwentów szczecińskiego ośrodka nauk ekonomicznych, Szczecin 1996.
11.Pająk K., Wkład Wielkopolski w powstanie, rozwój i działalność szczecińskiego środowiska akademickiego, Przegląd Zachodni 1986, nr 1.
12.Pawłowski P., 50 lat Politechniki Koszalińskiej (1968-2018). Historia, ludzie, wydarzenia, PK, Koszalin 2018
13.Prowans S. (red.), Politechnika Szczecińska w latach 1946-1971, Szczecin 1974.
14.Schwann S. (red.), Sprawozdania z pracy katedr WI-ET PS. Wykaz prac opublikowanych w okresie lat 1947-61, w: Ekonomika nr 10, ZN PS nr 42, Szczecin 1963.
15.Stanielewicz J. Stępiński W., Włodarczyk E., Uniwersytet Szczeciński: prekursorzy, założyciele, ludzie, WNUS, Szczecin2015.
16.Waśniewski T.,40 lat wyższego szkolnictwa ekonomicznego w Szczecinie-od Akademii Handlowej do Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Szczecińskiego, Zeszyty Naukowe US nr 6, Prace Wydziału Ekonomicznego, Szczecin 1986
17.Załoga J., Stanielewicz J., 65-lecie Szczecińskiej Szkoły Ekonomiki Transportu: przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, Szczecin 2010.
18.Zaremba P., Szczecin-miasto wyższych uczelni, Warszawa 1954.