Pedagogika Szkoły Wyższej

ISSN: 2083-4381    OAI    DOI: 10.18276/psw.2015.2-12
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / 2/2015
Mobile Learning Concept and Infrastructure in Higher Education

Authors: Hussein Bougsiaa
Uniwersytet Gdański
Keywords: digital generation higher education mobile learning (m-learning) mobile technologies
Data publikacji całości:2015
Page range:12 (217-228)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

W ostatnich 15 latach idea mobilnej edukacji (m-learning) zyskała na znaczeniu: począwszy od mniejszych projektów, skończywszy na dużych projektach dotyczących infrastruktury m-learningowej w obszarze wyższej edukacji. Rezultaty tych projektów wskazują, że mobilne technologie tworzą nowe możliwości w zakresie uczenia się wykraczającego poza tradycyjny wzorzec aktywności klasowej, kierowanej przez nauczyciela. W artykule znajdują się odniesienia do edukacyjnego znaczenia mobilności i kontekstu istotnych z punktu widzenia m-learningu. Główne założenia prezentowanego artykułu zawarte są w następującej formule: mobilne technologie są wyzwaniem dla transmisyjnego modelu nauczania w edukacji wyższej, sprzyjają zindywidualizowanemu uczeniu się oraz komunikacji i współpracy zachodzącej między studentami reprezentującymi pokolenie cyfrowe a nauczycielami.
Download file

Article file

Bibliography

1.Arnedillo-Sanchez I., The Mobile Digital Narrative Tool, in: Mobile Learning, ed.I. Arnedillo-Sanchez, P. Isaias, IADISA, Lisbon 2008.
2.Brown E., Introduction to Location-Based Mobile Learning, in: Education in the Wild: Contextual and location-based mobile learning in action, ed. E. Brown, EJB, Nottingham 2010.
3.Elliott A., Urry J., Mobile Lives, Routledge, London–New York 2010.
4.Georgiev T., Georgieva E., Trajovski G., Transitioning from e-Learning to m-Learning: Present Issues and Future Challenges. Proceedings of the 7 T H A C I S I N T E R N A T I O N A L C O N -F E R E N C E O N S O F T W A R E E N G I N E E R I N G , A R T I F I C I A L I N T E L L I G E N C E , N E T W O R K I N G , A N D P A R A L L E L / D I S T R I B U T E D C O M P U T I N G ( S N P D ’ 0 6 ), 2006.
5.Iiyoshi T., Kumar M.S., Opening up Education: The Collective Advancement of Education through Open Technology, Open Content, and Open Knowledge, MIT Press, Cambridge, Mass. 2008.
6.Jones M., Isroff K., Scanlon E., Affective factors in learning with mobile devices, [in:] M. Sharples (ed). Big Issues in Mobile Learning:Report of a workshop by the Kaleidoscope Network of Excellence Mobile Learning Initiative, University of Nottingham 2006.
7.Jones M., Marsden G., Mobile Interaction Design, John Wiley and Sons Ltd, Chichester 2006.
8.Kambourakis G., Kontoni D. P. N., Sapounas I., Introducing Attribute Certificates to Secure Distributed E-Learning or M-Learning Services, in: Proceedings of the I A S T E D I N -T E R N A T I O N A L C O N F E R E N C E , Innsbruck 2004.
9.Kukulska-Hulme A., Traxler J., Mobile Learning: A Handbook for Educators and Trainers, Routledge, London–New York 2005.
10.Naismith L., Lonsdale P., Vavuola G., Sharples M., Literature Review in Mobile Technologies and Learning, “Futurelab Report” 2004, no. 11
11.Petrova K., Mobile Learning Using SMS: A Mobile Business Application. Proceedings for the 1 8 T H A N N U A L C O N F E R E N C E O F T H E N A T I O N A L A D V I S O R Y C O M M I T T E E O N C O M -P U T I N G Q U A L I F I C A T I O N S , July 10–13, Tauranga, Australia, 2005.
12.Seipold J., Mobile Learning. Structures, Concepts and Practices of the British and German Mobile Learning Discussion from a Media Education Perspective, “Medien Padagogik” 2014, no. 24.
13.Seipold J., Pachler N., Evaluation Mobile Learning Practice, “MedienPadagogik” 2011, no. 19.
14.Tapscott D., Growing Up Digital: The Rise of the Net Generation, The MC Graw Hill Inc., New York 1998.
15.Traxler W., Education and the Impact of Mobiles and Mobility: An Introduction to Mobiles in our Societies, in: Ben Bachmair, Medienbildung in neuenKulturraumen: Die
16.deutchsprachige und britischeDiskussion, VS Verlang fur Sozialwissenschaften, Wiesbaden 2010.