Search

Result: Found records: 3.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Studia doktoranckie jako przestrzeń refleksyjnosci?
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2014 2014 Go to
2. Uczelnia jako miejsce współpracy opiekuna naukowego/promotora i doktoranta
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2015 2015 Go to
3. Doktoranci w szczelinach akademickości
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2016 (19) 2016 Go to
Page