Ekonomiczne Problemy Usług

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2016.123-07
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 123 2016
Integracja wiedzy w wieloagentowym systemie wspomagania decyzji z zakresu e-finansów
(Knowledge integration in a multi-agent e-finance decision support system)

Authors: Marcin Hernes
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Katedra Informatyki Ekonomicznej

Andrzej Bytniewski
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Katedra Informatyki Ekonomicznej
Keywords: e-finance multi-agent systems knowledge integration
Year of publication:2016
Page range:10 (69-78)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

A knowledge of agents in multi-agent decision support system is characterized by a certain degree of heterogeneity due to the variety of data sources and decision support methods used by these agents. Integration of this knowledge is therefore required. The aim of this paper is to develop a method for knowledge integration in multi-agent decision support system for e-finance. A structure of knowledge has been characterized in the first part of paper. Next a developed method for knowledge integration has been presented. The research experiment aimed to evaluation of system and integration method efficiency has been described.
Download file

Article file

Bibliography

1.Bollinger J. (2001), Bollinger on Bollinger Bands, McGraw-Hill.
2.Bytniewski A., Chojnacka-Komorowska A., Hernes M., Matouk K. (2014), Zarządzanie wiedzą w zintegrowanych systemach informatycznych zarządzania z wykorzystaniem agentów kognitywnych, „e-mentor”, 4 (56), s. 54–60.
3.Hernes M., Sobieska-Karpińska J. (2015), Application of the consensus method in a multiagent financial decision support system, „Information Systems and e-Business Management”, Springer, Berlin – Heidelberg.
4.Kirkpatrick C.D., Dahlquist J. (2006), Technical Analysis: The Complete Resource for Financial Market Technicians, Financial Times Press.
5.Korczak J., Hernes M., Bac M. (2014), Performance evaluation of decision-making agents in the multi-agent system, w: Proceedings of Federated Conference Computer Science and Information Systems (FedCSIS), Warszawa.
6.Nguyen N.T. (2008), Advanced Methods for Inconsistent Knowledge Management, Springer-Verlag, London.
7.Świderska G.K., Więcław W. (red.) (2012). Sprawozdanie finansowe według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości, Difin/MAC sp. z o.o., Warszawa.