Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI    DOI: 10.18276/pz.2022.37-04
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Issue archive / t. 37 (66) 2022
Źródła do dziejów Odry w Archiwum Państwowym w Szczecinie (do 1945 roku)
(Sources for the history of the Oder River in the State Archives in Szczecin (to 1945))

Authors: Radosław Gaziński ORCID
Uniwersytet Szczeciński
Keywords: Oder river monograph State Archives in Szczecin archives
Data publikacji całości:2022
Page range:11 (53-63)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

As one of Poland’s major rivers, the Oder requires the writing of an updated monograph to provide a new perspective on its history. In the historical portion (up to 1945), this work should be based on a thorough search of libraries and archives. Among those archives containing the most material relating to the river’s past, the State Archive in Szczecin should also be included. This article discusses the resources of the Szczecin archive in terms of research on the history of the lower Oder River. For the Ducal period, the most interesting collection featuring records pertaining to the river is undoubtedly the Archives of the Dukes of Szczecin. Among the materials preserved here are those on the navigation of the Warta-Oder or trade issues between Szczecin and Frankfurt on the Oder. On the other hand, for the 19th and first half of the 20th centuries, the most valuable archives, from the Oder’s perspective, are the collections of the Chief Presidium of the Pomeranian Province and the Szczecin Governmental District (Regierungsbezirk). Here we can find many folios discussing: navigation and fishing on the lower Oder, regulatory work on the river and finally the effects of the Oder floods. Also noteworthy are the files of the Directorate of Water Construction in Szczecin, which record all hydrological works carried out on the Oder. The above-mentioned groups constitute the core of the State Archive in Szczecin, which should be subjected to a thorough search if a decision is made to work on a new monograph of the Oder.
Download file

Article file

Bibliography

1.Białecki, Tadeusz. Historia Szczecina. Wrocław: Ossolineum, 1992.
2.Cieślak, Edmund. „Pruska agresja ekonomiczna i polityczna wobec Gdańska w okresie rozbiorowym”. W: Historia Gdańska, red. Edmund. Cieślak, 579–595. T. 3, cz. 1. Gdańsk: Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, 1993.
3.Gaziński, Radosław. „Rzeki Polski w archiwaliach”. Rzeki 10 (2002): 59–86.
4.Gaziński, Radosław, Paweł Gut, Maciej Szukała, oprac. Archiwum Państwowe w Szcze- cinie. Przewodnik po zasobie archiwalnym. Akta do 1945 r. Warszawa–Szczecin: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, 2002.
5.Grodek, Andrzej. „Handel odrzański w rozwoju historycznym”. W: Monografia Odry, red. Andrzej Grodek, Maria Kiełczewska-Zalewska, August Zierhoffer, 384–418. Poznań: Instytut Zachodni, 1948.
6.Rymar, Edward. Historia polityczna i społeczna Nowej Marchii w średniowieczu (do roku 1535). Gorzów Wlkp.: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna, 2015.
7.Wachowiak, Bogdan. „Szczecin w okresie przewagi państwa feudalnego 1478–1713”. W: Dzieje Szczecina wiek X–1805, red. Gerard Labuda, 197–443. T. 2. Warszawa– Poznań: PWN, 1985.
8.Wachowiak, Bogdan, Andrzej Kamieński, oprac. Dzieje Brandenburgii-Prus na progu czasów nowożytnych (1500–1701). Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2001.
9.Wehrmann, Martin. Geschichte der Stadt Stettin. Stettin: Verlag von Leon Sauniers Buchhandlung, 1911.
10.Zipser, Tadeusz. „Rzeki a kształtowanie się regionów”. Rzeki 6 (1997): 107–123.