Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI    DOI: 10.18276/pz.2022.37-19
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Issue archive / t. 37 (66) 2022
Zofia Fenrych, Synergia DA. Duszpasterstwo akademickie w życiu młodzieży studenckiej Szczecina w latach 1947–1990, IPN Szczecin, Szczecin 2021, ss. 328

Authors: Eryk Krasucki ORCID
Uniwersytet Szczeciński
Data publikacji całości:2022
Page range:8 (435-442)
Cited-by (Crossref) ?:
Download file

Article file