Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI    DOI: 10.18276/pz.2022.37-15
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Issue archive / t. 37 (66) 2022
Cyfrowy regionalizm, media społecznościowe i małe ojczyzny. Studium przypadku Pomorza Zachodniego

Authors: Krzysztof Wasilewski ORCID
Politechnika Koszalińska
Data publikacji całości:2022
Page range:21 (339-359)
Cited-by (Crossref) ?:
Download file

Article file