Colloquia Theologica Ottoniana

ISSN: 1731-0555     eISSN: 2353-2998    OAI    DOI: 10.18276/cto.2019.1-01
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Issue archive / 1/2019
Ks. Adolf Giżyński. Życie i działalność na terenie gorzowskiej administracji apostolskiej i diecezji szczecińsko-kamieńskiej
(Rev. Adolf Giżyński. The Live and Pastoral Activity in the Gorzów Apostolic Administration and the Szczecin-Kamień Archdiocese)

Authors: Mateusz Brzeziński
Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego
Keywords: priest Gorzów Apostolic Administration Szczecin-Kamień Archdiocese ministry Szczecin Paris
Year of publication:2019
Page range:19 (7-25)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Rev. Adolf Giżyński was born in Kaunas, Lithuania. Throughout his early years, he was very much associated with the scouting, of which he was a leading activist. For his underground activity, he was detained by the German invader and arrested. He was in concentration camps in Germany. After the liberation by the British, he stayed in Western Europe. In the years 1946–1952, he studied theology at the Polish Higher Theological Seminary in Paris. In 1952, he was ordained priest and undertook pedagogical and catechetical studies at the Institut Catholique de Paris (Catholic University of Paris). He was incardinated to the Gorzów Apostolic Administration but stayed in Paris, where he was the prefect in the Lower Theological Seminary and a lecturer of catechetics at the Higher Theological Seminary in Paris. Throughout that time, he helped in the pastoral care of the Polish immigrants and tried to write his doctoral dissertation. In 1969, he came to Poland and started working in the parishes of Szczecin. For a year, he worked in the St. Joseph Parish in Szczecin. In the years 1970–1973, he was the vicar of the Holy Cross Parish, with residence in a filial church in Krzekowo. After creation of the Szczecin-Kamień Archdiocese, he was successively a vicar in the following parishes: St. Stanislaus Kostka (1973–1974), St. Stanislaus Bishop & Martyr in Cychry (1975–1980). In addition, he also served in Gryfice and Warnice near Pyrzyce. Constantly suffering and unable to find himself in the structures of the Szczecin-Kamień Church, accused of contacts with women and fatherhood, he returned to France, where he became a chaplain at the convent of the Poor Clares of Perpetual Adoration of the Blessed Sacrament, where he also dedicated himself to prayer for the vocations to the Szczecin-Kamień Archdiocese. He died in France on 17 December 1984.
Download file

Article file

Bibliography

1.Archiwum Kurii Metropolitalnej Szczecińsko-Kamieńskiej, Teczka pracy ks. Adolfa Giżyńskiego, sygn. P37.
2.Archiwum Kurii Metropolitalnej Szczecińsko-Kamieńskiej, Karta pracy ks. Adolfa Giżyńskiego.
3.Archiwum Kurii Metropolitalnej Szczecińsko-Kamieńskiej, Segregator parafii pw. Świętej Trójcy w Szczecinie lata 1973–2017, sygn. LSz08.
4.Archiwum parafi i pw. Świętej Trójcy w Szczecinie, Segregator Ogłoszenia duszpasterskie 1970–90.
5.Archiwum parafi i pw. Świętej Trójcy w Szczecinie, Dzienniki lekcyjne lata 1970/71.
6.Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Szczecinie, Teczka TEOK ks. Adolf Giżyński s. Tomasza ur. 5.05. 1922 r., sygn. IPNSz 0053/127/Jacket, 1961–1986.
7.Bojko K., Z dziejów Harcerstwa Polskiego na Litwie, „Magazyn Wileński” 1999, nr 2, s. 10–15.
8.Wejman G., Organizacja Kościoła katolickiego na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej w latach 1945–1972, Szczecin 2009.
9.Zieliński Z., Kościół w Polsce 1944–2002, Radom 2003.